Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että tarvittaessa ydinjätteiden loppusijoitusasiassa käytetään lain mukaista määräämismahdollisuutta. Toisin sanoen hallitus voi tarvittaessa määrätä osapuolet yhteistyöhön.