Eri kansallisuuksien työttömyydessä on Suomessa huomattavia eroja, mutta erot näyttävät katoavan pitkällä aikavälillä. Asia ilmenee Helsingin kaupungin tietokeskuksen tuoreesta tutkimuksesta, jossa on tarkasteltu Suomeen vuosina 1989–1993 tulleita maahanmuuttajia vuoteen 2007 asti.