Iäkkäiden pitkäaikaistyöttömien elämään tulee helpotusta, kun niin sanottua eläketukea laajennetaan.

Lokakuusta 2019 lähtien eläketukea voivat saada sellaiset pitkään työttömänä olleet, jotka ovat täyttäneet 60 vuotta ennen 1.9.2018, Kela tiedottaa.

Tähän asti eläketukeen ovat kesäkuusta 2017 lähtien olleet oikeutettuja henkilöt, jotka ovat syntyneet ennen syyskuuta 1956 ja olleet työttömänä lähes yhtäjaksoisesti viisi vuotta. Laajentumisen myötä eläketukeen ovat oikeutettuja myös pitkäaikaistyöttömät, jotka ovat syntyneet ennen 1. syyskuuta 1958.

Muutosta koskevan hallituksen esityksen mukaan uutta eläketukea maksettaisiin vuonna 2019 keskimäärin noin 2800 henkilölle, vuonna 2020 noin 2700 henkilölle ja vuonna 2021 noin 2400 henkilölle kuukaudessa. Eläketukea saavien henkilöiden määrä alenee vuosittain melko nopeasti heidän täyttäessään 65 vuoden iän tai heidän siirtyessä vanhuuseläkkeelle tai muulle etuudelle.

Nykyisin voimassa olevan eläketukilain perusteella eläketukea maksetaan vielä vuosina 2019—2021. Muutoksen johdosta eläketuen saajien määrä lisääntyisi vuosina 2019—2021, ja eläketukea maksettaisiin vielä vuosina 2022 ja 2023.

Eläketuen tarkoitus on turvata pitkäaikaistyöttömän toimeentuloa ennen kuin hän siirtyy vanhuuseläkkeelle. Tuki on määrältään täyden takuueläkkeen suuruinen eli 775,27 euroa kuukaudessa vuoden 2018 tasossa.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että eläketuelle saavan tulot kasvaisivat vastaavasti.

”Eläketuen saajan nettotulot kasvaisivat hänen siirtyessään työmarkkinatuelta eläketuen piiriin. Keskimääräiselle eläketuen saajalle nettotulojen lisäys olisi noin 200 euroa kuukaudessa. Suurimpina syinä korkeampiin nettotuloihin olisivat etuuden korkeampi taso, etuuksien erilainen käsittely kunnallisverotuksessa sekä eläkkeensaajan asumistuen keskimäärin korkeampi taso yleiseen asumistukeen nähden”, hallituksen esityksessä.

Eläketukea maksetaan korkeintaan vanhuuseläkeikään eli 65 vuoden ikään saakka.

Kela lähettää elokuussa hakemuslomakkeen ja eläketuesta kertovan kirjeen niille uusille henkilöille, jotka ovat Kelan tietojen mukaan oikeutettuja eläketukeen. He voivat hakea eläketukea elokuussa 2019. Eläketuessa on 6 kuukauden takautuva hakuaika.

Ennen 1. päivä syyskuuta 1958 syntyneet pitkäaikaistyöttömät, jotka ovat olleet lähes yhdenjaksoisesti viisi vuotta työttöminä 1 päivä syyskuuta 2012 ja 31 päivä elokuuta 2018 välisenä aikana, saisivat 1 päivästä lokakuuta 2019 alkaen työmarkkinatuen sijasta oikeuden eläketukeen. Eläketuki vastaisi määrältään takuueläkettä ja sitä maksettaisiin vanhuuseläkkeelle siirtymiseen tai 65 vuoden iän täyttämiseen saakka.

LUE MYÖS:

Budjettiriihi: Nyt tulee Lex Lindström 2 – palkkatukea parannetaan

Siniset ajaa uutta eläketukea pitkäaikaistyöttömille: ”On aika tehdä Lex Lindström 2”

SDP:n kansanedustajilta yllättävä tuki perussuomalaisille: ”Inhimillistä politiikkaa”

Kustannukset

Eläketuen piirin laajentamisen myötä eläketuesta aiheutuvien menojen arvioidaan kasvavan 6,6 miljoonaa euroa vuonna 2019 ja noin 26 miljoonaa euroa vuonna 2020, hallituksen esityksessä kerrotaan. Tästä eteenpäin vaikutus alenee siten, että vuonna 2021 eläketuesta aiheutuvat menot kasvaisivat noin 23 miljoonaa euroa, vuonna 2022 noin 15 miljoonaa euroa ja vuonna 2023 noin kaksi miljoonaa euroa.

Toisaalta ehdotus vaikuttaisi muiden sosiaalimenojen kustannuksiin, merkittävimpänä vähentäisi työmarkkinatukimenoja, kun eläketukilain piiriin kuuluvat pitkäaikaistyöttömät siirtyisivät eläketuelle. Työmarkkinatukimenot vähenisivät valtion ja kuntien osalta vuonna 2019 yhteensä arviolta noin kuusi miljoonaa euroa ja vuonna 2020 arviolta noin 23 miljoonaa euroa.