Vuonna 2022 Suomesta tuli julkisyhteisöjen velkasuhteella mitattuna velkaisin Pohjoismaa, kun velkasuhteemme ylitti 74 prosenttia. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennustaa velkasuhteemme kipuavan jo 82 prosenttiin vuonna 2028.