Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on myöntänyt, että se ja Euroopan unioni ovat tehneet virheitä Kreikan velkakriisin hoidossa. Asiasta kertoo muun muassa Wall Street Journal.

Lehden mukaan IMF:n julkaisemasta, Kreikan kriisiä käsittelevästä sisäisestä dokumentista selviää, että IMF arvioi Kreikan tukipaketin tiukkojen ehtojen seuraukset alakanttiin. Tukipaketin ehtoina oli tiukkoja säästötoimia ja vaatimuksia julkisen sektorin toiminnan tehostamiseksi.

Financial Times kertoo, että IMF:n mukaan se ja Euroopan unioni olivat liian optimistisia Kreikan taloudellisen kehityksen suhteen. IMF myös höllensi omia kriteereitään tuelle, kun Kreikka ei näyttänyt kohtaavan niitä.

Kreikka oli ensimmäinen talousvaikeuksiin joutunut euromaa, jolle troikka eli IMF, EU-maat ja Euroopan keskuspankki myönsivät apupaketin.

Tuen ehdoiksi määrättyjä säästötoimia on kritisoitu viime aikoina, kun työttömyys Kreikassa ja muualla Etelä-Euroopassa kasvaa. Monen mielestä kriisimaissa olisi säästämisen sijaan pitänyt elvyttää.

IMF:n johto mukaan lukien pääjohtaja Christine Lagarde ovat viimeiseen asti vakuuttaneet, että Kreikan velkataso on siedettävä ja korjattavissa tukipaketeilla. Sittemmin monet asiantuntijat ovat sanoneet uskovansa ettei Kreikka pysty maksamaan velkojaan.