Insinööritoimistot osoittautuivat selvityksessä mainettaan paremmiksi palkanmaksajiksi. Teollisuuden kaltaisia huippumaksajia on vähän, mutta toisaalta myöskään varsinaisia pakkalimboja alalla ei ole.