Sosiaali- ja terveysministeriö on julkistanut ohjelman, jolla pyritään vähentämään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Ohjelmassa esitellään 66 konkreettista toimenpidettä ja linjaukset naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi. Ohjelmassa on sekä yleisiä, esimerkiksi nuorille suunnattuja toimenpiteitä että valikoituja, riskiryhmille suunnattuja toimenpiteitä.

Yksi valikoiduista toimenpiteistä on Puolustusvoimissa toteutettava asennekasvatus. Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseen tähtäävä koulutus on tarkoitus liittää osaksi armeijan peruskoulutusjaksoa.

Suomessa Lyömätön Linja Espoossa on toteuttanut aikaisempina vuosina varusmiehille suunnattua lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn koulutusta muun muassa Vekarajärven ja Upinniemen varuskunnissa.

Yhteistyöhankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää koulutusmalli, joka soveltuu myös liitettäväksi varusmiesten peruskoulutusjaksolle.

Lähisuhde- ja perheväkivallan teema kytkeytyy jo siviilipalvelusvelvollisten koulutukseen.