Irakin viranomaisten delegaatio saapuu Suomeen myöntääkseen passeja irakilaisille turvapaikanhakijoille, jotka voisivat passin avulla työskennellä laillisesti Suomessa ja hakea työperäistä oleskelulupaa. Sisäministeri perustelee ihmetystä herättävää hanketta työvoiman tarpeella.

”Passidelegaation” saapumisesta uutisoivat keskiviikkona Yleisradio ja Helsingin Sanomat. Sisäministeri Kai Mykkänen (kok) kertoo Twitterissä, että hän on myötävaikuttanut hankkeeseen, jotta ”osalle laillisesti töissä olevista [irakilaisista turvapaikanhakijoista] syntyisi mahdollisuus hakea työperäistä oleskelulupaa myös ilman, että palaa kuukausiksi Irakiin”. Passin ja työperäisen oleskeluluvan saatuaan henkilöt voisivat laillistaa oleskelunsa Suomessa.

”Minusta on myönteistä, että Suomessa laillisesti työllistyneet, aktiiviset henkilöt voivat näin tehdä”, Mykkänen sanoo HS:lle.

Suomesta ei tähän asti ole voinut hakea Irakin passia, joka monelta turvapaikanhakijalta puuttuu, sillä Irakin Suomen suurlähetystö ei myönnä passeja.

Maahanmuuttoviraston mukaan se tai muutkaan Suomen viranomaiset eivät koordinoi hanketta, eivätkä osallistu passiprosessiin, toisin kuin uutisissa on kerrottu. Hankkeesta on vain sovittu Irakin ja Suomen viranomaisten kesken.

”Migri ei koordinoi tätä, toisin kun uutisessa sanotaan. Suomen viranomaiset eivät osallistu prosessiin ja passin hakeminen on täysin hakijan ja Irakin viranomaisten välinen asia. Olemme välittäneet tiedon tästä mahdollisuudesta vastaanottokeskuksiin ja sitä kautta asiakkaille”, Migri kertoo Twitterissä.

Tämän vahvistaa myös sisäministeri Mykkäsen erityisavustaja Titta Andersson-Bohren Puheenvuoron kriittiseen blogikirjoitukseen kirjoittamissaan kommenteissa.

”Migrillä ei ole luonnollisesti mitään toimivaltaa irakilaisten passiprosessissa. Käytännön toteutus ja vastuu passien myöntämisestä on Irakin viranomaisilla”, hän kirjoittaa.

”Työntekijän oleskeluluvan myöntäminen taas on oma asiansa ja se on Migrin toimivaltaa. Työntekijän oleskelulupahakuprosessiin pääseminen edellyttää voimassa olevaa matkustusasiakirjaa (eli käytännössä passia).”

Hän korostaa, että pelkkä passi ei silti yksin riitä työntekijän oleskelulupaan. Migri tarkistaa prosessin yhteydessä hakijoiden taustat ja sen, että passin lisäksi henkilöllä on asianmukainen työpaikka ja että kaikki muutkin oleskeluluvan edellytykset täyttyvät.

Hanke on herättänyt kummastusta sekä huolta turvapaikkaprosessista. Muun muassa Turun kaupunginvaltuutettu ja Turun monikulttuurisuusneuvoston puheenjohtaja Muhis Azizi (kok) ihmettelee blogissaan, miksi Suomi päästää Irakin passidelegaation maahan.

”Joukko irakilaisia on lähtenyt sekasortoa karkuun omasta kotimaastaan ja elävät täällä salaa, maan alla, monen kielteisen päätöksen jälkeen. He siis pitävät täällä oleskelua parempana kuin asumista omassa kotimaassaan. Ja yhtäkkiä ne, jotka ovat aiheuttaneet sekasorron heidän kotimaassaan, saapuvat heidän luokseen Suomeen tarjoamaan heille oman kotimaansa passeja”, Azizi kirjoittaa.

Hän epäilee delegaation ajavan irakilaisia entistä enemmän ”maan alle”. Migri on kuitenkin korostanut, kuten yllä todetaan, että passin hakeminen on täysin hakijan ja Irakin viranomaisten välinen asia.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ihmettelee somessa passihankkeen ja pakkopalautusten estymisen välistä ristiriitaa.

”Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ei pystytä palauttamaan Irakiin mm. siksi, että heillä ei ole passia. Nyt Irak ryhtyy jakamaan Suomessa oleville irakilaisille passeja, mutta ei siksi, että nämä pääsisivät kotimaahansa vaan jotta he voisivat hakea Suomesta "työperäistä oleskelulupaa". Kyseessä ovat kaiken järjen mukaan juuri kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat. Turvapaikan saaneillahan on muutenkin oikeus työntekoon. Tätäkö on tämän hallituksen työperäinen maahanmuutto”, Halla-aho ihmettelee.

Mykkäsen avustaja Anderson-Bohren huomauttaa Azizin blogissa taustana, että turvapaikanhakijoilla on Suomen lainsäädännön mukaan oikeus työskennellä Suomessa oltuaan maassa kolme kuukautta – jos heillä on voimassa oleva matkustusasiakirja. Mikäli passia ei ole, oikeus työntekoon vaatii kuuden kuukauden maassaolon.

Hakijan oleskelu ja työnteko muuttuu laittomaksi, mikäli hän saa kielteisen turvapaikkapäätöksen. Tämän vuoksi Suomessa on ”joukko irakilaisia, jotka ovatkin turvapaikanhakuprosessinsa aikana työllistyneet ja voisivat siten hakea työntekijän oleskelulupaa, mutta heidän passinsa on esimerkiksi vanhentunut”, Anderson-Bohren kertoo.

”Passidelegaation avulla nämä henkilöt voivat halutessaan uusia passinsa, ja voivat tämän jälkeen hakea esimerkiksi työntekijän oleskelulupaa.”

Mykkänen korostaa Twitterissä, että ne enintään noin 500 turvapaikanhakijaa, jotka ovat laillisesti töissä, ”voivat anyway palata Bagdadiin uusimaan passin ja hakea työperäistä lupaa Suomeen jos työnantaja [on] edelleen kiinnostunut”.

”Tässä ei ole ongelmaa nähty. Pian Irakin passin voi hetkellisesti uusia myös Suomesta käsin”, Mykkänen toteaa.

Ministerin mukaan väliaikainen, pari viikkoa Suomessa vieraileva delegaatio ei siis tuota uutta kanavaa ”väärille ihmisille” saada oleskelulupia.