Työttömyysvakuutusrahaston eli TVR:n hallituksen esitys työttömyysvakuutusmaksun alentamisesta yhteensä 0,8 prosenttiyksiköllä syntyi tiistaina Akavan puheenjohtajan Sture Fjäderin aloitteesta, kertoo Talouselämä.

Muut palkansaajajärjestöt SAK ja STTK olivat maltillisemman 0,6 yksikön alennuksen kannalla, mutta isompi alennus toteutui Akavan ja työnantajien yhteistyöllä.

Esitystä käsitellään vielä torstaina TVR:n hallintoneuvostossa, jonka jälkeen se menee sosiaali- ja terveysministeriön kautta eduskunnan hyväksyttäväksi. Valtiovalta on vain harvoin poikennut työmarkkinajärjestöjen hallitseman rahaston esityksistä, joten alennus toteutuu melko varmasti ja keventää palkansaajien maksutaakkaa arviolta 320 miljoonaa euroa.

Jos esitys toteutuu, palkansaajien maksu laskee tämän vuoden 1,9 prosentista 1,5:een. Tämä 0,4 prosenttiyksikön alennus helpottaa merkittävästi hallituksen pyrkimyksiä estää tuloverotuksen kiristymistä, koska se hyvittää kilpailukykysopimuksen mukaisen, samansuuruisen työeläkemaksun korotuksen. Erityisesti kokoomus voi olla alennukseen tyytyväinen, koska hallituksen ei tarvitse kiristää tuloverotuksen progressiota.

Akateemisesti koulutettujen, keskimäärin parempituloisten etuja ajavan Akavan ja muiden keskusjärjestöjen väleihin päätös aiheutti kitkaa, joka purkautui happamina kommentteina toimihenkilöiden STTK:n ja duunareiden SAK:n puolelta.

STTK:n puheenjohtajan Antti Palolan mukaan Akavan toiminta jättää palkansaajaliikkeen väliseen yhteistyöhön "ikävän jäljen". SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoi puolestaan, että "on vastuullisia tahoja, ja sitten on niitä muita" – tarkoittaen ilmeisesti, että Akava on vastuuton.

TVR:n hallituksen kokouksessa Akavan Fjäder ehdotti itse 0,8 prosenttiyksikön alennusta. Sen jälkeen STTK:n Palola ehdotti 0,6:tta prosenttiyksikköä. Tämän jälkeen kokouksessa pidettiin tauko, jonka jälkeen Kuntatyönantajien johtaja Markku Jalonen ja Teknologiateollisuuden Minna Helle kannattivat Fjäderin ehdotusta ja SAK:n edustaja Ilkka Kaukoranta kannatti Palolan ehdotusta.

Äänestys päättyi 9–5 Fjäderin kannan voittoon. Jos Akava olisi pysynyt SAK:n ja STTK:n kannalla, äänestys olisi päättynyt 7-7. Siinä tilanteessa hallitus olisi joutunut hakemaan kompromissia, koska varapuheenjohtaja, EK:n johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari oli puheenjohtaja Siekkisen kanssa eri mieltä. Kompromissin löytäminen olisi tuskin ollut kovin vaikeaa, koska 0,8:n ja 0,6:n välissä ei ole yhden desimaalin tarkkuudella kovin monia vaihtoehtoja: todennäköisesti alennusprosentiksi olisi sovittu 0,7.

Sture Fjäder oli saanut aiemmin elokuussa Akavan hallitukselta vapaat kädet toimia TVR:n hallituksessa siten, että verotuksen kiristyminen voitaisiin estää.

"Linjauksemme oli, ettei kenenkään verotus saa kiristyä", Fjäder sanoo Talouselämälle.

Hänen mukaansa suurempi korotus oli tarpeen, koska valtioneuvoston suunnitelmat viittasivat siihen, että veronkevennykset painottuvat pieni- ja keskituloisille. Karkeasti laskien Akavan peli toi palkansaajille noin 75 miljoonaa euroa suuremman hyödyn kuin todennäköinen 0,7 prosenttiyksikön kompromissi.

Työttömyysvakuutusmaksun alentaminen hidastaa jonkin verran rahaston pyrkimyksiä kerätä suhdannepuskuria työttömyyden kasvun varalle. Jos puskurirahasto halutaan nostaa esimerkiksi kahteen miljardiin euroon, siihen kuluu nyt muutama vuosi kauemmin kuin vanhalla maksuprosentilla.

Lue laajempi juttu Talouselämästä.