Uusi irtisanomislaki ei alentaisi työttömyysturvan karenssijaksoa kaikissa tapauksissa, huomauttaa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta lausunnossaan.

Hallitus esitti syksyllä, että henkilöperusteisen irtisanomisen perusteiden muuttamisen ohella työttömyysturvan korvauksetonta määräaikaa lyhennetään 90 päivästä 60 päivään. Lyhennys koskee kuitenkin vain tilanteita, joissa työnantaja on irtisanonut tai purkanut työsuhteen henkilöperusteisesti, eli työntekijästä johtuvasta syystä.

”Korvaukseton määräaika säilyy esityksen mukaan 90 päivässä niissä tilanteissa, joissa työntekijä on itse irtisanoutunut”, sosiaali- ja terveysvaliokunta huomauttaa.

Työttömyysturvalain silmissä se asettaa itse irtisanoutuneen työntekijän erikoiseen asemaan.

”Näin ollen työntekijän irtisanoutumista pidetään työttömyysturvajärjestelmän seuraamusjärjestelmän kannalta moitittavampana kuin työnantajalähtöistä irtisanomista tai työsuhteen purkamista”, valiokunta toteaa lausunnossaan.

Ilman karenssijaksoa voi irtisanoutua vain pätevästä syystä. Tällaiseksi katsotaan muutto toiselle paikkakunnalle, kohtuuttoman pitkät työmatkat ja työnantajan työturvallisuuteen tai palkanmaksuun liittyvät laiminlyönnit.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan karenssiajan lyhentäminen myös niiden osalta, jotka itse irtisanoutuvat, nostaisi työttömyysturvamenoja noin 18,4 miljoonalla eurolla vuodessa. Ilman sitä karenssiajan lyhennyksen arvioidaan lisäävän työttömyysturvakuluja 11 miljoonalla eurolla, josta valtion osuus olisi 6,8 miljoonaa euroa.