Viina pitää Suomen Länsi-Euroopan maiden väkivalta- ja henkirikostilastojen kärjessä. Alkoholin kulutuksen kasvu on johtanut väkivaltatilastojen surullisiin lukuihin: joka päivä Suomessa 50 naista joutuu pahoinpidellyksi kotonaan, eivätkä läheskään kaikki tapaukset tule julki.