Monilla aloilla suhtautuminen alkoholiin on kokenut ison muutoksen viime vuosina. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi rakentaminen ja luovat alat.

”Itselläni on kokemusta erityisesti rakennusalan työntekijöiden hoitamisesta. Paljon kuulee siitä, miten alkoholin käyttö on työmailla ollut aiemmin hyvin erilaista kuin mitä se on nykyään. Nykyään alkoholin käyttöä ei suvaita, ennen suvaittiin hyvinkin paljon. Lähinnä riitti, että työntekijä pysyi pystyssä”, sanoo Terveystalon työterveydenhuollon erikoislääkäri Matti Palomäki Kauppalehden Tänään töissä -ohjelmassa.

Vaikka rakennustyömaat ovat raitistuneet, eivät ongelmat ole kokonaan poistuneet, hän huomauttaa. Työmaiden välillä on edelleen paljon vaihtelua suhtautumisessa päihteisiin.

”Edelleenkin on paikkoja, joissa on hyvinkin sallivaa suhtautumista päihteiden käytön osalta. Mutta paljon positiivista suhtautumista tämän osalta on tapahtunut”, Palomäki sanoo.

Alkoholin aiheuttamat ongelmat näkyvät työpaikoilla esimerkiksi sairauspoissaoloina, myöhästelyinä ja eristäytymisenä tai työtehon heikentymisenä ja tehtävien laiminlyöntinä. Päihdeongelma saattaa näkyä myös käytöksen muuttamisena, kuten kärttyisyytenä tai aggressiivisuutena.

Taiteilijat tekivät täyskäännöksen suhteessa päihteisiin

Ilmarisen johtava asiantuntija Heidi Furu on työskennellyt työterveydenhuollossa lääkärinä luovien alojen parissa. Myös siellä suhtautuminen päihteisiin on kokenut mittavan muutoksen.

”Olen hoitanut paljon esiintyviä taiteilijoita. Vielä takavuosina puhuttiin, että raskas työ vaatii raskaat huvit. Nykytaiteilijat puolestaan yhtiöittävät itsensä, hankkivat työterveyshuollon, syövät terveellisesti, tekevät kuntomittauksia. Aika iso osa on jättänyt alkoholin kokonaan pois, jotta jaksaa keikkarundit ja esitykset”, Furu sanoo.

”Ehkä tässä suhteessa on muututtu ammattimaisempaan suuntaan”, hän sanoo.

Päihdeongelma kohdataan edelleen työpaikoilla

Alkoholin kokonaiskulutus on viime vuosina vähentynyt, mutta alkoholiriippuvuudesta kärsiviä ihmisiä on edelleen Suomessa paljon. Iso osa alkoholiriippuvaisista henkilöistä on mukana työelämässä.

”On arvioitu, että jopa joka kymmenes mies sairastuu alkoholiriippuvuuteen elämänsä aikana. Heistä 70 prosenttia on työelämässä. Siten alkoholiin ja päihteisiin liittyviin ongelmiin törmätään edelleen merkittävissä määrin, vaikka tilanne on parantunut”, sanoo Matti Palomäki.

Alkoholihaittojen on arvioitu aiheuttavan työpaikoille vuositasolla noin puolen miljardien euron kustannukset. Sairauspäivistä noin seitsemän prosenttia on Palomäen mukaan sellaisia, että ne saattaisivat liittyä alkoholin käyttöön.

”Se vastaa noin kymmentä tuhatta henkilötyövuotta. Eli siinä mielessä alkoholin käyttöön liittyy merkittäviä kustannuksia”, hän sanoo.

LUE SEURAAVAKSI: