Tänään julkistettuun ruuhkamaksua puoltavaan selvitykseen liittyy iso mutta, joka aiheutti eriävän mielipiteen myös työryhmän sisällä. Selvityksen mukaan ruuhkamaksua tulisi periä pääkaupunkiseudun lisäksi myös kehyskunnissa riittävän rahoituksen ja ympäristöhaittojen vähentymisen takaamiseksi.