Euroopan unionin komissio pyytää merkittävää lisäystä EU:n budjettiin, mikä voi johtaa riitaan jäsenmaiden kanssa. Asiasta kertovat Britannian tiedotusvälineet. Myös Suomi on aiemmin ilmaissut vastalauseensa isoille korotuksille EU-budjettiin.

EU on pyytänyt budjettiinsa 4,9 prosentin lisäystä, mikä nostaisi vuoden 2012 budjetin koon 132,7 miljardiin euroon.

Komission mukaan se tarvitsee lisärahoitusta pystyäkseen hoitamaan sovitut sitoumukset. EU-komissio toteaa tiedotteessaan näin:

- Komission on hoidettava velvoitteensa. Vuonna 2007 käynnistetyt EU-rahoitteiset ohjelmat ovat nyt täydessä vauhdissa. Tämä merkitsee, että näihin ohjelmiin investoineille alueviranomaisille ja pk-yrityksille aiheutuneita korvattavia menoja on vuonna 2012 aiempaa enemmän. Maksumäärärahoja on lisätty etenkin tutkimusohjelmien tapauksessa (+ 13,3 prosenttia, 7,6 miljardiin euroon) sekä rakennerahastojen ja koheesiorahaston tapauksessa (+ 8,4 prosenttia, 45,1 miljardiin euroon), jotta EU:n varoilla voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti tukea talouskasvua ja alueiden kehittämistä.

EU:n isot jäsenmaat ovat protestoineet sitä vastaan, että niiden pitäisi maksaa lisää rahaa EU:lle samaan aikaan, kun monessa Euroopan maassa säästetään urakalla. BBC ennakoi, että asiasta muhii iso riita Euroopassa, sillä niin kävi vastaavassa tilanteessa viime vuonna.

Euroopan unionin budjetti toimii vakuutena Euroopan rahoituksenvakausmekanismille (EFSM), joka luotiin Irlannin tukipakettia varten. Toisin sanoen Irlannin hätälainan mahdolliset luottotappiot katettaisiin osittain EU:n jäsenmaksuista.

Suomen pääministeri Mari Kiviniemi (kesk.) allekirjoitti joulukuussa vaatimuksen EU:n budjetin jäädyttämisestä. Mari Kiviniemen lisäksi budjetin jäädyttämistä ajavan kirjeen allekirjoittivat brittien David Cameron, Saksan Angela Merkel, Ranskan Nicolas Sarkozy ja Hollannin Mark Rutte.

Kirjeessä viiden maan johtajat vaativat, että EU:n budjetti ei saa nousta vuoden 2013 tasosta inflaatiota enempää. Vaatimusta perustellaan sillä, että useissa jäsenmaissa ovat käynnissä suuret julkisten menojen leikkaukset ja jäsenmaiden omien budjettien tasapainottaminen.

Inflaatio on EU-alueella kolme prosenttia, joten 4,9 prosentin korotus budjettiin olisi inflaatiota suurempi.