Työnantajaleiri jatkaa hallituksen perhevapaalinjausten voimakasta arvostelua.

Nyt palvelualojen työnantajien Paltan toimialapäällikkö Anu Sajavaara kummastelee hallituksen linjauksia erityisesti kotihoidontuen osalta. Myös EK on moittinut hallituksen linjauksia ankarasti.

Sajavaaran mukaan hallituksen aikomukselle säilyttää kotihoidontuki entisellään ei löydy järkevää perustetta.

”Kaikki puolueet tuntuvat olevan keskustan panttivankeja”, Sajavaara sanoo ja viittaa keskustan lempilapseksi tiedettyyn kotihoidontukeen.

Hän muistuttaa, että kotihoidontuki luotiin aikoinaan maatalouden naisten turvaksi varsin toisenlaiseen maailmaan eikä sille enää ole perusteita.

”Vanhan maailman rakenteisiin tarkoitetut järjestelmät on syytä purkaa”, sanoo Sajavaara. Hän oli mukana perhevapaita pohtineessa työryhmässä jo vuonna 2014.

”Paljon fiksumpaa olisi helpottaa työn ja perheen yhteensovittamista pikkulapsivaiheessa esimerkiksi lisäämällä mahdollisuuksia palata työelämään osa-aikaisesti”, Sajavaara sanoo ja viittaa muihin Pohjoismaihin, joissa vanhemmat tekevät enemmän osa-aikatyötä kuin Suomessa.

Sajavaara muistuttaa, että Rinteen hallituksen ohjelma on rakennettu työllisyyden nousun varaan.

”On kummallista, että yksinkertainen tie työllisyyden nostamiseksi jätetään käyttämättä.”

Suomessa työllisyysaste on yhä selvästi heikompi kuin muissa Pohjoismaissa ja eräs syy siihen on kotihoidontuki, joka pitää naisia usein pitkään poissa töistä.

Kotihoidontukea saa kotona lastaan hoitava vanhempi enintään siihen asti, kun lapsi täyttää kolme vuotta. Naiset käyttävät kotihoidontukea ylivoimaisesti miehiä useammin, yli 90 prosenttia. Tämä heikentää naisten työmarkkina-asemaa, palkkakehitystä ja eläkettä.

Sajavaaran mukaan perustetta sille, että valtio tukee naisten pitkiä poissaoloja työelämästä samalla kun Suomessa on erinomainen päivähoitojärjestelmä, on erittäin vaikea löytää.

”Uudistukseen pannaan erittäin paljon rahaa, mutta se ei edes korjaa suurinta nykyjärjestelmän suurinta epäkohtaa eli naisten liian hidasta paluuta työelämään. Jokainen voi päättää hoitaa pitempään lapsia kotona, mutta miksi tukea tätä valtion varoilla”, Sajavaara sanoo.