Euroopan komissio on alustavasti hyväksynyt Italian hallituksen vaatimat muutokset maan elvytyspakettivarojen käyttöä koskeviin suunnitelmiin. Komissio on näin valmis maksamaan jäädytettyinä olleet maksuerät, joista ensimmäinen erääntyi keväällä ja toinen erääntyy tämän vuoden lopulla. Kyse on kaikkiaan 35 miljardista eurosta.