Itäsuomalaisista kuntatyöntekijöistä vain kaksi prosenttia käyttää työmatkoihinsa julkista liikennettä. Tämä käy ilmi tutkimuksesta, joka toteutettiin