Hallituspuolue kokoomuksen kansanedustaja Jaana Pelkonen on huolissaan erityisesti työkyvyttöminä eläkkeelle jäävistä nuorista.

Vuonna 2015 työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveysongelmien vuoksi jäi 2 256 alle 30-vuotiasta nuorta. Pelkonen nostaa esiin, että tämä taroittaa keskimäärin kuutta nuorta joka päivä.

–Yksi syy kasvavaan nuorten eläkeläisten määrään on myös puutteellisissa mielenterveyspalveluissa. Mielenterveyshoidot eivät ole riittäviä, niiden saatavuus on heikko ja palvelut ovat yksipuolisia. Lisäksi hoitomuodot ovat usein kovin lääkepainotteisia, Pelkonen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Hän arvioi, että oman haasteensa nuorten työmarkkinoille pääsyyn tuo jo vuosia jatkunut heikko taloustilanne.

–Nuorisotyöttömyys kääntyi voimakkaaseen kasvuun finanssikriisin jälkeen. Erityisen huolestuttava trendi on nuorten pitkäaikaistyöttömien määrän jatkuva kasvu. Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon on löydettävä nopeasti uusia vaikuttavia keinoja. Päämäärätön joutilaisuus kriittisessä vaiheessa elämää lisää syrjäytymisriskiä.

Pelkonen korostaa, että mielenterveysongelmien ja syrjäytymisen ehkäiseminen on pitkäjänteistä toimintaa, joka alkaa lapsiperheiden tukemisesta ja jatkuu nuorten tarpeiden ja ongelmien tunnistamisena.

– Tätä edistää omalta osaltaan yksi hallituksen kärkihankkeista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE). Ohjelman tarkoituksena on vahvistaa peruspalveluja, siirtää painopistettä ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen. Kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut pyritään sovitettamaan yhteen integroiduksi lapsi- ja perhelähtöiseksi palvelukokonaisuudeksi. Näin voidaan myös vähentää lasten huostaanottoja ja laitoshoitoa sekä hillitä kustannusten nousua, Pelkonen kirjoittaa.

–Mielenterveysongelmista kärsivien laittaminen kuukausiksi ja jopa vuosiksi sairauslomalle, saati työkyvyttömyyseläkkeelle, ilman asianmukaista hoitoa ei paranna ketään. Yhdenkään toimintakykyisen nuoren paikka ei ole työkyvyttömyyseläkkeellä, vaan aktiivisena yhteiskuntamme jäsenenä, hän toteaa.