Järjestöt esittävät yhdessä maan hallitukselle työlainsäädännön muuttamista ja yritysten maksurasitusten keventämisestä koronaepidemian aiheuttaman tilanteen vuoksi.

Työmarkkinajärjestöjen listalla on työnantajan eläkemaksujen tilapäinen alentaminen 910 miljoonalla eurolla ja työeläkevakuutusmaksujen maksamisen lykkääminen.

Lisäksi työlainsäädännön joustojen lisääminen yksityisen sektorin osalta vuoden loppuun siten, että yt-neuvottelujen neuvotteluaika lyhenee, lomautukset tulevat koskemaan myös määräaikaisia työntekijöitä, lomautusilmoitusaika lyhenee, palkanmaksuvelvollisuus siirtyisi poikkeustilanteissa valtiolle, koeajan purku laajenisi ja takaisinottovelvollisuus pitenee.

Lomautetuksi tai työttömäksi joutuvan toimeentuloturvaa vahvistettaisiin esityksen mukaan.

"Koronaviruksen seurauksena Suomen talous on ajautunut tilanteeseen, joka vaarantaa yritystoiminnan edellytykset, työllisyyden ja ihmisten toimeentulon. Tämän vuoksi työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat yhdessä tehneet esityksen maan hallitukselle tarvittavista toimista, joilla alennetaan työllistämisen kustannuksia, joustavoitetaan työlainsäädäntöä ja parannetaan työttömiksi tai lomautetuiksi joutuneiden palkansaajien sosiaaliturvaa", keskusjärjestöt kirjoittavat esityksessä.

Neuvotteluissa olivat mukana EK, SAK, STTK, Akava ja Kuntatyönantajat. EK:n ja SAK:n hallitukset ovat kokoontuneet käsittelemään esitystä tänään keskiviikkona.

SAK on julkaissut nettisivuillaan 16-kohtaisen esityslistan:

1. Yksityisen sektorin työnantajan työeläkemaksua alennetaan työnantajan TyEL-maksua tilapäisesti 2,6 prosenttiyksikköä. Yksityisen sektorin työnantajille tämä tarkoittaa 910 miljoonan euron kevennystä, jos voimaantulo on 1.6.2020.

2. TyEL-maksun lykkäys 3 kuukaudella

3. TyEL-takaisinlainauksen helpottaminen

4. Työeläkeyhtiön asiakashyvityksistä pidättäytyminen

5. Yt-lain vähimmäisneuvotteluaikojen lyhentäminen 5 päivään

6. Lomautusoikeus koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia

7. Lyhennetään lomautusilmoitusaikaa 14 päivän lomautusilmoitusaikaa 5 päivään

8. Täsmennetään mahdollisuutta lomauttaa ennen yt-neuvottelujen päättymistä

9. Palkanmaksuvelvollisuus poikkeustilanteissa valtiolle

10. Koeaikapurun laajentaminen

11. Takaisinottovelvollisuuden pidentäminen 9 kk:een

12. Työttömyysturvan parantaminen mm. niin, että omavastuupäivät poistetaan

13. Työssäoloehdon lyhentäminen

14. Työnantajan ilmoitusvelvollisuus lomauttamistaan työntekijöistä

15. Lomautuspäivärahojen rahoituksen turvaaminen valtion avulla

16. Valtio varautuu tukemaan työttömyyskassojen toimintakykyä ja etuuksien ripeää maksatusta 20 miljoonalla eurolla

Listan kohdat on eritelty tarkemmin SAK:n nettisivuilla.