Maa- ja metsätalousministeriön verkkokyselyn mukaan maatalouden suurin ongelma ja haaste on viljelijöiden heikko tulokehitys. Kyselyyn vastasi melkein 2500 suomalaista, joista noin kaksi kolmasosaa oli viljelijöitä. Kyselyn vastauksia käytetään EU:n maatalouspolitiikan uudistuksen kansallisessa valmistelussa.

Viljelijöiden heikon tulokehityksen mainitsi haasteeksi yli 90 prosenttia viljelijöistä ja liki 80 prosenttia muista vastaajista.

Heikon tulokehityksen korjaamiseksi kyselyyn vastanneet ehdottivat tukia investoinneille ja sukupolven vaihdoksille sekä tuotantoon sidottua tukea.

Tilastokeskuksen mukaan sosioekonomisista ryhmistä suurituloisempia ovat olleet ajalla 1990-2017 ylemmät toimihenkilötaloudet 34 900 euron mediaanituloilla. Toista paikkaa pitävät yrittäjäkotitaloudet 29 800 mediaanituloilla ja kolmanneksi tulevat maatalousyrittäjäkotitaloudet 26 600 euron mediaanituloilla. Alemmilla toimihenkilökotitalouksilla se oli 26 200 euroa.

Tilastokeskus korostaa, että etenkin maatalousyrittäjäkotitalouksilla on suurta vuosittaista vaihtelua, johon vaikuttavat sadot. Lisäksi heikkoon tulokehitykseen on vaikuttanut viime vuosina elintarviketeollisuuden kohtaamat vaikeudet Venäjän kaupassa.

Kyselyyn vastanneiden mielestä maanviljelijöiden heikko tulokehitys on pääsyy siihen, ettei maatalouteen tule uusia yrittäjiä.

”Viesti pitää ottaa huomioon CAP-valmistelussa”

”Viljelijöiden huolet ovat hyvin selkeitä. He haluavat saada tukea tuotannosta, ei näennäisviljelystä. Vakavin huoli heillä on kuitenkin toimeentulostaan. Viesti on selvä, ja se pitää ottaa huomioon kansallisessa CAP-valmistelussa”, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) ajattelee.´

CAP-valmisteluilla Leppä tarkoittaa Common Agrigultural Policya eli Euroopan unionin yhteistä maatalouspolitiikkaa.

”Kysely alleviivaa myös sitä, että EU:n uudesta seitsemän vuoden rahoituskehyksestä sovittaessa ei maataloutta voida unohtaa. Tuen on jatkuttava riittävänä.”