Jordaniasta tehty 70 pienen kirjan löytö voi tutkijoiden mukaan mullistaa kristinuskon historian.

Kirjoissa voi olla aikaisinta tunnettua kristinuskon kirjallista aineistoa. Löytöä kuvaillaan vähintään yhtä merkittäväksi kuin Kuolleenmeren kääröjen löytymistä. Kristinuskon aivan alkuajoista tiedetään erittäin vähän.

BBC:n mukaan kirjat voivat muuttaa käsitystämme siitä, miten Jeesus ristiinnaulittiin ja miten kristinusko syntyi.

Kysymys kuuluu BBC:n mukaan, ovatko kirjat todella kristittyjen tekemiä. Niiden arvioidaan syntyneen ensimmäisellä vuosisadalla. Kirjat löydettiin muutama vuosi sitten syrjäisestä laaksosta Pohjois-Jordaniasta.

Kirjoissa on vahvoja viitteitä, jotka liittävät ne kristinuskoon. Sheffieldin yliopiston Vanhan Testamentin tutkija, emeritusprofessori Philip Davies sanoo, että kristinuskosta kertoo kirjojen kuva Jerusalemista. Siinä on kuvattuna ilmeisesti Jeesuksen hauta sekä T:n muotoinen risti, jollaisia roomalaiset käyttivät ristiinnaulitsemisissa.

Kuvia kirjoista BBC:n sivuilla täällä.