EU-parlamentin direktiiviesitys kieltäisi suomalaisten kauppayritysten toimintatavat. Esitys ihmetyttää sekä europarlamentaarikko Elsi Kataista (kesk) että Kaupan liittoa.

Euroopan parlamentti käsittelee ensi viikolla elintarvikeketjun epäreilujen kauppatapojen direktiiviä, johon parlamentin maatalousvaliokunta on loppumetreillä lisännyt useita erikoisia kieltoja.

Yksi niistä on kaupan hankintayhteistyön kielto. Sen mukaan esimerkiksi S-ryhmän ja K-ryhmän toimintapa, jossa SOK ja Kesko hankkivat tuotteita itsenäisille osuuskaupoille ja K-kauppiaille, olisi kielletty.

”Olisi aivan eriskummallista, jos tällainen liiketoimintamalli tulisi kielletyksi. Malli on ihan yleinen muun muassa Saksassa”, sanoo Kaupan liiton johtava asiantuntija Janne Koivisto.

Esityksen mukaan myös kansainväliset hankintayhteenliittymät kiellettäisiin.

”Lähes kaikki kaupan yritykset ovat mukana kansainvälisissä hankintayhteenliittymissä. Niillä saadaan suurempia volyymeja ja parempi markkina-asema neuvotteluissa suurten teollisuusyritysten kanssa. Kesko ja SOK eivät ole mukana samoissa yhteenliittymissä.”

Toinen huomiota herättänyt kielto estäisi kauppaa vaatimasta laissa säädettyä tiukempia standardeja ympäristönsuojeluun ja eläinten hyvinvointiin liittyen. Koiviston mukaan kielto saattaisi vaarantaa jopa luomutuotteiden hankinnan, jos tavarantoimittajilta ei saa edellyttää luomuun liittyviä vaatimuksia.

Kauppatapadirektiivillä Euroopan komissio haluaa vahvistaa tuottajan ja pienten elintarvikevalmistajien asemaa neuvottelussa isojen kaupan yritysten kanssa.

Komissio on listannut neljä kiellettyä kauppatapaa ja neljä ehdollisesti kiellettyä tapaa. Säännöt koskevat muun muassa laskujen maksuaikoja ja hävikin kustannuksia.

Osapuolet ovat olleet tyytyväisiä komission ehdotuksiin. Maatalousvaliokunnan esitys etenee täysistunnossa ilman äänestystä parlamentin, komission ja neuvoston kolmikantaneuvotteluihin eli trilogiin, ellei siitä jätetä vastalausetta.

Europarlamentaarikko Elsi Katainen toimii Alde-ryhmän neuvottelijana epäreilujen kauppatapojen direktiivissä. Hän ei äänestyksessä kannattanut edellä mainittuja muutosehdotuksia.

”Olimme erittäin yllättyneitä, että saksalaiset EPP-mepit olivat ehdottaneet näitä järjenvastaisia ja käytännölle vieraita esityksiä. ­ S- ja K-ryhmän tapaiset hankintaorganisaatiot tai kansalliset ympäristömerkit ovat yleisiä myös muualla Euroopassa.”

Hän ei usko, että nuo muutosehdotukset menevät läpi, vaikka esitys etenisikin ilman parlamentin täysistunnon käsittelyä.

”Luotan siihen, että EU-oikeuden vastaiset tai tällaiset muuten epäselvät tai jäsenmaiden järjestelmistä poikkeavat ehdotukset saadaan siivottua pois trilogissa. On tärkeää, että direktiivi saadaan voimaan tällä vaalikaudella.”

Lue myös: Tulee myös Suomeen: ”Epäterveet” maksut kaupan hävikistä aiotaan kieltää koko Euroopassa