Metsä Board ja sen osakkuusyhtiö Metsä Fibre käynnistävät kolmen merkittävän investoinnin hankesuunnittelut.

Metsä Groupiin kuuluvat, pörssilistattu Metsä Board ja sen osakkuusyhtiö Metsä Fibre käynnistävät hankesuunnittelut kolmesta merkittävästä investoinnista, Metsä Group kertoo tiedotteessaan.

Hankkeilla kehitetään yhtiöiden kilpailukykyistä sellu- ja energiatuotantoa.

Suomessa suurin uutinen koskee Kemin tehdasta. Metsä Boardin 24,9-prosenttisesti omistama osakkuusyhtiö Metsä Fibre käynnistää hankesuunnittelun biotuotetehtaan rakentamiseksi Kemiin.

Investoinnin arvo olisi toteutuessaan noin 1,5 miljardia euroa ja tehtaan vuosittainen sellukapasiteetti noin 1,5 miljoonaa tonnia.

Sellun lisäksi tehdas tuottaisi useita muita biotuotteita. Uusi biotuotetehdas korvaisi Kemin nykyisen noin 0,6 miljoonan vuosituotantotonnin sellutehtaan.

Metsä Fibren lopullinen investointipäätös tehtäneen aikaisintaan kesällä 2020.

Metsä Board kertoo myös tehneensä esiselvityksen Ruotsin Husumin sellutehtaan vaiheittaisesta uudistamisesta. Ensimmäinen osa uudistusta olisi sellutehtaan kahden vanhan soodakattilan korvaaminen yhdellä uudella sekä vanhojen turbiinien korvaaminen uudella. Suunnitellun soodakattilan kapasiteetti vastaisi nykyisen ympäristöluvan mukaista enintään 750 000 sellutonnin vuosituotantoa. Toteutuessaan investoinnin koko olisi noin 300 miljoonaa euroa jakautuen vuosille 2019–2022.

Metsä Fibre kertoo myös käynnistävänsä hankesuunnittelun uuden vuotuiselta kapasiteetiltaan noin 750 000 kuutiometrin mäntysahan rakentamisesta Rauman sellutehtaan yhteyteen. Investoinnin koko olisi noin 200 miljoonaa euroa ja sahalinja tulisi toteutuessaan olemaan maailman modernein ja tehokkain.

Metsä Fibren lopullinen investointipäätös arvioidaan tehtävän alkuvuonna 2020.