Finanssikonserni Nordean hallitus on päättänyt siirtää pääkonttorinsa Tukholmasta Helsinkiin, kertoo Kauppalehti. Pohjoismaiden suurimman pankin Nordean hallitus on tehnyt asiasta päätöksen.

–Nordea on puolen vuoden ajan tehnyt huolellista arviota konsernin kilpailuolosuhteista ja haasteista. Hallituksen päätös käynnistää emoyhtiön siirto Suomeen perustuu tähän arvioon. Siirto on tärkeä strateginen askel, jolla tähdätään siihen, että Nordealla on tasavertaiset toimintaedellytykset eurooppalaisten kilpailijoiden kanssa, Nordean hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos sanoo.

–Pankkiunionin tarjoamat tasavertaiset kilpailumahdollisuudet ja ennakoitavissa oleva sääntely-ympäristö ovat näkemyksemme mukaan Nordean asiakkaiden, osakkeenomistajien ja henkilöstön etujen mukaiset.

Pääkonttorin siirtojupakka alkoi, kun Ruotsin hallitus ehdotti helmikuun lopussa korotuksia pankkien maksamiin vakausmaksuihin. Vakausmaksut menevät valtion kriisinratkaisurahastoa, jota kerrytetään finanssikriisien varalle.

Nordea ei ehdotusta hyväksynyt ja uhkasi maaliskuun puolivälissä siirtää pääkonttorinsa pois Ruotsista, jos hallitus toteuttaa uhkauksensa. Ruotsin hallitus tuli sittemmin vastaan laskemalla maksujen suuruutta ja asettamalla kriisirahastolle katon.

Pankkien vaatimukset ovat siitä huolimatta korkeammat Ruotsissa kuin esimerkiksi EU:n pankkiunionin alueen kilpailijoilla.

Lähde: Kauppalehti