Esitetyt luvut ovat alustavia tuloksia työmarkkinajärjestö Kirkon akateemisten vuoden 2018 jäsentutkimuksesta, johon vastasi 858 henkilöä. Järjestö julkistaa laajemman raportin asiasta elokuussa.

Myös samaa sukupuolta olevien parien kirkollista vihkimistä kannattaa yhä useampi pappi. Kuluvana vuonna kannattajia oli papistossa 55 prosenttia ja vastustajia 34 prosenttia, kun vielä vuonna 2014 kannattajia oli 35 prosenttia ja vastustajia 50 prosenttia.

Samaa sukupuolta olevien henkilöiden välisen avioliiton solmiminen tuli lain mukaan mahdolliseksi maaliskuun 2017 alusta. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä on eriäviä näkemyksiä siitä, kuinka kirkon pitäisi asiaan suhtautua. Laki ei velvoita pappeja vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon.

– Etenkin pappien asenteet muuttuvat nopeasti, mikä tulee aiheuttamaan yhä kasvavia jännitteitä kirkon sisällä, jos nykyinen epäselvä tilanne avioliiton siunaamisen ja vihkimisen suhteen ei vähitellen ratkea, Kirkon akateemisten toiminnanjohtaja Jussi Junni arvioi tiedotteessa.

Kirkon akateemisten tutkimuksen mukaan myös kanttoreiden kohdalla näkyy muutos myönteisempään suhtautumiseen samaa sukupuolta olevien siunaamiseen, mutta ei yhtä voimakkaana kuin pappien suhtautumisessa.

Kanttoreista puolet kannatti vuonna 2018 samaa sukupuolta olevien parien kirkollista siunaamista, kun vuonna 2006 osuus oli 22 prosenttia. Vastustajia oli tänä vuonna 43 prosenttia, mikä on 24 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2006. Vihkimistä kannatti kuluvana vuonna 37 prosenttia, kun vuonna 2014 osuus oli 23 prosenttia. Vihkimisen vastustajia oli tänä vuonna kanttoreista 54 prosenttia, kun vuonna 2014 heitä oli 63 prosenttia.