Paavo Väyrysen tähtiliike on tehnyt eduskunnan oikeusasiamiehelle uuden kantelun Yleisradiosta. Kantelussa pyydetään oikeusasiamiestä ottamaan kantaa siihen, kuinka Yleisradion on noudatettava vaalilain 10 §:n määräyksiä, kun se järjestää vaaliohjelmia Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä.

”Kantelussa pyydetään oikeusasiamiestä selvittämään myös, onko Yleisradio eduskuntavaalien vaaliohjelmissa ja muussa vaaleihin liittyvässä sisällössään noudattanut hallintoneuvoston periaatepäätöksiä ja niitä vaalilain tulkintoja, joihin eduskunnan oikeusasiamies ja apulaisoikeusasiamies ovat aikaisempia kanteluja käsitellessään päätyneet. Vastauksella tähän selvityspyyntöön saattaa olla merkitystä, kun oikeusasiamies ottaa kantaa Yleisradion eurovaalien yhteydessä järjestämiin vaaliohjelmiin ja niihin liittyvään sisältöön muissa ohjelmissa”, Väyrynen kommentoi Puheenvuoron blogissaan .

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin antoi maaliskuun alussa vastauksen Väyrysen edelliseen kanteluun, joka koski puolueiden osallistumista Yleisradion vaaliohjelmiin. Hän totesi vastauksessaan, että Ylen ohjelmistoon sisältyy vaalilähetyksiä, joihin myös pienpuolueet voivat osallistua.

”Niin hallintoneuvoston hyväksymien periaatteiden kuin vastaavan toimittajan ohjelmallisista periaatteista saadun selvityksen perusteella kaikki rekisteröidyt puolueet, myös Seitsemän tähden liike rp, saavat tilaisuuden esittää näkemyksiään radion ja television vaaliohjelmissa sekä vaaleihin liittyvässä verkkopalvelussa. Edellä esitetyn perusteella katson, että Yleisradio Oy:n vaaliohjelmien järjestämisessä ei ole ilmennyt oikeusasiamiehen toimenpiteitä edellyttävää lainvastaista menettelyä tai velvollisuuden laiminlyöntä”, vastauksessa sanotaan.

Tähtiliikkeen puoluesihteerin Seppo Hauta-ahon mukaan Sakslin jätti vastauksessaan huomiotta sen, että vaalikeskusteluihin oli tulossa 19 puoluetta, 10 eduskuntapuoluetta ja 9 eduskunnan ulkopuolella olevaa pienpuoluetta. Hän huomauttaa, että puolueet oli siten jaettava kahteen ryhmään, joista toiseen oli tulossa kymmenen keskustelijaa. Hallintoneuvoston tekemän linjauksen perusteella tähtiliikkeen olisi Hauta-ahon mukaan pitänyt olla eduskuntapuolueiden joukossa.

Aikaisemmin tällä viikolla Väyrynen kysyi Yleltä avoimella kirjeellä, mitkä puolueet pääsevät sen eurovaalilähetyksiin. Kirjeessään hän syytti Ylen linjauksen johtaneen siihen, ettei hänen puolueensa saanut kansanedustajia uuteen eduskuntaan.

Lue tarkemmin: Paavo Väyrynen lähetti Ylelle kysymyksen – panttaa vielä EU-ehdokkuuttaan

Nyt Väyrynen kertoo saaneensa Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoiminnan päätoimittajalta Jouko Jokiselta vastauksen torstaina puoli tuntia sen jälkeen, kun ehdokashakemukset oli ollut jätettävä.

Väyrysen mukaan Jokinen vastasi seuraavasti:”Yleisradio noudattaa täsmälleen samoja journalistisia periaatteita Euroopan parlamentin vaaleissa kuin äskeisissä Suomen eduskuntavaaleissa”.

Tähtiliike asetti Väyrysen mukaan eurovaaleihin täyden ehdokaslistan. Myös hän itse on ehdolla.

”Paikan saamiseksi Euroopan parlamenttiin tarvittaneen runsaat 100 000 ääntä. Oma äänimääräni vuoden 2014 vaaleissa oli noin 70 000. Uskon, että voin yltää nyt vähintään samaan. Vuoden takaisissa presidentinvaaleissa sain noin 185 000 ääntä.

Jos saisin kokoon vähintään saman äänimäärän kuin viisi vuotta sitten, muiden yhdeksäntoista ehdokkaan olisi kyettävä saamaan runsaat 30 000 ääntä. Uskon, että tämä on mahdollista.”

Väyrynen kertoo samalla aikovansa olla ehdolla seuraavissa eduskuntavaaleissa neljän vuoden kuluttua.

”Muita ehdokkaita kovaan vaalityöhön ja keskinäiseen kilpailuun innostaa tietoisuus siitä, että en valituksi tultuani hoitaisi europarlamentaarikon tehtävää koko kauden ajan. Paikka vapautuisi varasijalle yltäneelle ehdokkaalle viimeistään neljän vuoden kuluttua, jolloin olen ehdolla eduskuntaan ja jolloin aion tulla valituksi sinne”, hän sanoo.

Viime sunnuntain eduskuntavaaleissa Väyrynen sai 1 235 ääntä eikä tullut valituksi.

Lue lisää:

Paavo Väyrynen: ”Ei keskustan romahdus siitä johtunut, että puolue on kantanut hallitusvastuuta”

Suivaantunut Paavo Väyrynen: ”Aiomme saattaa Suomen valtion menettelyn Euroopan neuvoston korruptiovastaisen toimielimen tutkittavaksi”

Paavo Väyrynen: ”Muille sopii hyvin, että tähtiliike on sivussa ja perussuomalaiset porskuttaa kohti vaalivoittoa”

Näkökulma: Nanopuolueita syrjitään taas - Väyrynen taistelee urheasti Pasilan tuulimyllyä vastaan