Kohudosentti Johan Bäckman on toimittanut 2000 sivua väitöskirjansa luottamuksellista lähdeaineistoa Helsingin yliopistolle. Yliopiston kansleri Ilkka Niiniluoto tutustuu haastatteluaineistoon ja ilmoittaa myöhemmin, johtaako asia toimenpiteisiin.

Bäckmanin väitöskirja nousi julkisuuteen, kun MTV3:n 45 minuuttia -ohjelma kyseenalaisti tutkimuksen lähteiden aitouden ja tutkimuksen luotettavuuden. Tämän jälkeen Bäckmanin luettelemat lähteet ja haastateltavat ovat antaneet ristiriitaisia tietoja siitä, onko heitä haastateltu väitöskirjaan ja millaisessa tilanteessa.