Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tiedustelun mukaan vuokratyövoiman käyttö on lievässä kasvussa: 17 prosenttia yrityksistä aikoo tänä vuonna lisätä vuokratyövoiman käyttöä. Rakennusalalla 30 prosenttia yrityksissä on ilmoittanut lisäävänsä vuokratyöntekijöiden käyttöä. Työllisten määrän kasvun odotetaan olevan maltillisempaa kuin viime vuonna. Tiedot perustuvat EK:n lokakuussa 2007 tekemään henkilöstö- ja koulutustiedusteluun.