Vasemmistoliitto esittää työajan lyhentämistä keinoksi vähentää työttömyyttä ja työssä uupumista. Työtä jakamalla voidaan puolueen mielestä estää ihmisten syrjäytymistä ja pienentää sen aiheuttamia kustannuksia.

Tavoite sisältyy puoluehallituksen esitykseen, jota on määrä käsitellä kesäkuun puoluekokouksessa. Viideksi vuodeksi laadittava tavoiteohjelma pitää sisällään etenkin työelämään liittyviä uudistuksia.

Yksi niistä on minimituntipalkan ottaminen käyttöön. Eri alojen työehtosopimuksissa määriteltävän palkkatason oheen tulisi luoda järjestelmä, joka takaa kaikille 10 euron tuntipalkan.

Puheenjohtaja Paavo Arhinmäki perustelee minimipalkkaa sillä, että pienipalkkaiset, usein naisvaltaiset palvelualat eivät anna työntekijöille riittävää toimeentuloa. Muutos tekisi Arhinmäen mukaan työelämästä reilumpaa, kun työnantajat olisivat samalla viivalla. Työntekijöiden hyväksikäyttö vähenisi, ja palkkatason määrittäminen muuttuisi yksinkertaiseksi.

Muutos nykyiseen ei olisi Arhinmäen mukaan kustannuksiltaan kovin suuri, sillä 10 euron tuntipalkka vastaisi noin 1700 euron kuukausipalkkaa. Sen sijaan pätkätöitä tekevien asema paranisi. Etuna olisi myös se, että pienituloisten eurot jäävät kotimaan kulutukseen.

Alle 10000 euron vuositulojen tulisi olla verottomia.

Arhinmäellä ei haastajia

Esitys tavoiteohjelmaksi sisältää pitkän listan uudistusvaatimuksia. Ne liittyvät suurelta osin palveluiden ja ympäristön parantamiseen "nykyistä kestävämmän talouspolitiikan avulla".

Syyniin laitettaisiin verotus, harmaa talous ja valtion passiivinen omistajapolitiikka.

Suomen pitäisi vasemmistoliiton mukaan vaatia riskejä tuovien jättipankkien pilkkomista ja perustaa voittoa tekemätön kansanpankki.

Ilmastomuutoksen vaatimaa teknologiaa ja työllisyyttä on tuettava. Energiapolitiikka ei juuri eroa vihreiden tavoitteista.

Puoluekokous järjestetään Jyväskylässä 18.-20. kesäkuuta. Sinne kokoontuu 300 edustajaa, jotka valitaan piirijärjestöistä jäsenäänestyksellä.

Kokouksessa valitaan myös puolueen puheenjohtajat. Arhinmäelle ei ole ilmaantunut haastajaa. Myös varapuheenjohtajat Risto Kalliorinne ja Aino-Kaisa Pekonen ovat ehdolla jatkokaudelle.