Euroopan parlamentti hyväksyi tänään mietinnön, joka esittää koko EU:n laajuista vähimmäistoimeentulotasoa.

Mietinnön mukaan vähimmäistoimeentulo pitäisi asettaa 60 prosenttiin kunkin maan mediaanitulosta. Suomessa vähimmäistoimeentulo olisi tällä logiikalla yhden hengen talouksissa noin 13 000 euroa vuodessa.

Vähimmäistoimeentulon raja on sama kuin Suomessa jo nyt käytössä oleva pienituloisuuden raja. Pienituloisuuden yläraja oli noin 13 100 euroa yhden henkilön kotitaloudessa vuonna 2007.

Kotitalous luokitellaan pienituloiseksi, jos sen tulot ovat jääneet vuodessa vähäisemmiksi kuin 60 prosenttia kaikkien kotitalouksien tulojen mediaanista.

EU-parlamentin mukaan on tuettava taloudellisesti niitä ihmisiä, joiden tulot eivät ole riittävät. Tämä on parlamentin mielestä tehokkain keino vähentää köyhyyttä, taata riittävä elintaso ja lisätä sosiaalista integraatiota.

Parlamentti painottaa, että toimeentuloon riittävän palkan on aina oltava köyhyysrajan yläpuolella. Jos työntekijä jostain syystä jää köyhyysrajan alapuolelle, hänen on saatava lisätukia ilman ehtoja.

Parlamentti vaatii komissiolta tässä asiassa aloitetta, jonka olisi johdettava EU:n toimintasuunnitelman laatimiseen.