Jokelan koulusurmien tekijä ei saanut mielenterveyden häiriöönsä riittävää hoitoa. Näin arvioi Jokelan koulusurmia selvittänyt tutkintalautakunta. Hänelle olisi pitänyt myös tehdä hoitosuunnitelma. Silloin hänen tilannettaan olisi voitu seurata ja hänelle olisi voitu järjestää tukea.

Raportissa todetaan, että ampujalle määrättyjä lääkkeitä ei yleensä suositella nuorille, koska ne voivat joissakin yksittäistapauksissa lisätä aggressiivista käyttäytymistä. Jos lääkettä käytetään, nuoren vointia on seurattava tarkasti.

Tutkintalautakunnan puheenjohtaja Tuulikki Petäjäniemi sanoo, että Jokelan ampujan Pekka-Eric Auvisen syrjäytyminen oli erityistä. Lautakunta sai tutustua Auvisen terveystietoihin sen verran kun tapahtuneen hahmottamiseksi oli tarpeen.

–Hän ei ollut perusluonteeltaan aggressiivinen, ja hänellä oli huolehtivaiset vanhemmat ja tavallinen perhe, Petäjäniemi kuvaili torstaina.

Auvista kiusattiin jo ala-asteella. Hänen vanhempansa puuttuivat asiaan ja ottivat yhteyttä myös toisiin vanhempiin. Kiusaamista ei kuitenkaan käsitelty koulun oppilashuoltoryhmässä.

Ampuja kävi lukiota ja oli jo suorittanut osan ylioppilaskirjoituksistaan. Kiusaamista oli myös lukiossa ja siihen puututtiin. Auvinen oli yksinäinen ja hänellä oli vaikeuksia kanssakäymisessä muiden kanssa.

Auvisella ei ollut väkivaltaista taustaa tai päihderiippuvuutta, eikä hän ollut tekohetkellä päihtynyt.

Ennen toissa vuoden marraskuussa tapahtunutta ampumista surmaaja oli alkanut käyttäytyä uhkaavasti koulukavereitaan kohtaan. Nuorisotyöntekijä oli puuttunut asiaan ja puhunut Auvisen kanssa. Hän ei kuitenkaan paljastanut aikeitaan.