Hallituksen tiedonanto ei voi olla vain kaunista puhetta sisältävä julistus, vaan siinä on oltava konkreettisia toimia, vaatii oppositiopuolue vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ja kehottaa muuttamaan hallitusohjelmaa.