Valtiovarainministeriö on alkanut valmistella talousvaliokunnan laatiman lausuman mukaista lainsäädäntöä lähdeverotuksen muuttamisesta. Muutos liittyy niin sanottuun hallintarekisterilakiin, jota käsiteltiin tänään eduskunnassa paikoin kovaksikin äityneessä keskustelussa.