Palkansaajakeskusjärjestö SAK toivoo kunnilta ja valtiolta matkailuun työpaikkojen lisäämistä vauhdittavia investointeja ja korostaa, että matkailualalle voi eri selvitysten mukaan syntyä kahdeksan seuraavan vuoden aikana jopa 40 000 uutta työpaikkaa.

–Valtion ja kuntien kannattaa sijoittaa nyt Suomen markkinoimiseen ja matkailualan koulutukseen. Myös lentokenttien ja raja-asemien toimintojen sujuvuutta on kehitettävä, SAK:n elinkeinopoliittinen asiantuntija Jukka Kärnä ehdottaa.

–Työpaikkoja tuovat erilaiset veroporkkanat. Esimerkiksi hiihtokeskukset hyötyvät, jos hallitus siirtää energiaintensiiviset ja kansainvälisesti kilpaillut palvelualat alempaan sähköveroluokkaan, hän jatkaa.

Kärnän mukaan kunnat ja valtiot voivat sijoituksillaan kannustaa matkailualaa irtautumaan kahden sesongin mallista. Koko kalenterivuoden hyödyntäminen parantaisi SAK:n mielestä työntekijöiden pysyvyyttä alalla, jossa vuokra- ja pätkätyöt, raskaat työajat ja matalat palkat ovat yleisiä.

–Matkailuala hyötyisi yritysten tuottavuutta ja työntekijöiden ansiotasoa parantavista palkkio- ja tulospalkkiojärjestelmistä. Henkilöstön lisäksi mukaan kehittämiseen kannattaa ottaa palkansaaja- ja työnantajaliitot. Myös henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen parantaa tuottavuutta.

SAK:n mukaan matkailuala on Suomessa kasvanut viime vuosina 3–4 prosenttia joka vuosi. Siihen liittyvän kulutuksen on ennakoitu lisääntyvän lähivuosina nykyisestä 13,4 miljardista 20 miljardiin euroon. Vientiin rinnastettavan matkailutulon odotetaan kasvavan 4,3 miljardista kahdeksaan miljardiin euroon.

SAK:n Kärnä ennakoi, että matkailun tuomat verotulot kunnille ja valtiolle voivat nousta merkittävästi nykyisestä viidestä miljardista.

–Työpaikat pysyvät varmasti Suomessa, koska turisteja houkuttelevaa Lappia ja suomalaista luonnonrauhaa ei voi siirtää ulkomaille.

Lue myös: