Väestöliiton mielestä poikien ympärileikkausasiassa tarvitaan viranomaisohjeet. Ympärileikkausten nopea kieltäminen voisi liiton toimitusjohtajan Helena Hiilan mukaan kuitenkin johtaa siihen, että leikkaukset vain siirtyisivät maan alle.

Sexpo-säätiö on lähettänyt Väestöliitolle avoimen kirjeen, jossa ihmetellään, miksi liitto ei suorasanaisesti vastusta poikien ympärileikkauksia. Väestöliitto puolustaa muun muassa lasten ruumiilista koskemattomuutta. ”Miten lapsen terveen peniksen silpomisen salliminen sopii näihin arvoihin”, Sexpon kirjeessä kysytään.

Hiila korostaa, että liitolle ensisijainen tavoite on lasten ruumiillinen koskemattomuus, mutta ympärileikkauksia ei voida kieltää hetkessä.

- Asiaa on hyvin vaikeaa lopettaa kerralla. Se johtaisi lasten edun vastaiseen tilanteeseen, sillä leikkauksia saatettaisiin kuitenkin tehdä. Jos leikkaukset kielletään, toiminta menee maan alle, ja lapsia saatetaan alkaa kuskata ulkomaille, Hiila kuvailee.

Poikien ympärileikkausta koskevan ohjeistuksen tai lain säätäminen on liiton ensisijainen tavoite. Väestöliitto on päättänyt lähettää sosiaali- ja terveysministeriöön kirjeen, jossa vaaditaan tekemään ympärileikkauksia koskeva lainsäädäntö tai viranomaisohje.

Hiilan mukaan poikia on ympärileikattu Suomessa niin kauan, kuin maassa on ollut juutalaisvähemmistö. Maahanmuuton lisääntyessä poikien ympärileikkaukset ovat kuitenkin nousseet kritiikin kohteeksi.

Yksi mahdollisuus olisikin, että ympärileikkaukseen alettaisiin suhtautua entistä kriittisemmin myös uskonnollisten yhteisöjen sisällä.

- Kyllähän uskonnotkin kehittyvät ajan mukana, Hiila sanoo.

Sexpon kirjeessä myös sanotaan, että ympärileikkaukset ovat aiheuttaneet pojille "peniksen arpeutumisesta, tunnon menetyksestä ja jopa koko peniksen amputaatioita".

- En tiedä tästä asiasta, Hiila sanoo.

Hiila toteaa, että ainakaan Suomessa ympärileikkauksista ei kuitenkaan ole suoranaista terveydellistä hyötyä. Tätä on korostanut myös muun muassa lääkäriliitto. Kuitenkaan poikien ympärileikkauksia ei ole kriminalisoitu missään muualla maailmassa, joten Suomi olisi leikkaukset kieltäessään ensimmäinen niin tehnyt valtio.

Hiilan mukaan pohdittaessa leikkausten kieltämistä tai sallimista pitäisi punnita tarkkaan esimerkiksi kiellon seurauksia.

- Ovatko leikkausten haittavaikutukset niin suuria, että kieltämisestä aiheutuva riski voidaan ottaa Suomessa ensimmäisenä maailmassa, Hiila kysyy.