Euroopan unionin (EU) pitää pyrkiä puuttumaan Eurooppaan suuntautuvan muuttoliikkeen ”perimmäisiin syihin”, Suomen pääministeri Juha Sipilä (kesk) sanoi torstaina Brysselissä.

Sipilä puhui Euroopan parlamentille. Puhe on osa parlamentissa käytävää keskustelujen sarjaa Euroopan tulevaisuudesta.

EU pitää Sipilän mukaan tehostaa palautuspolitiikkaa ja kehittää kriisien yhteisvastuumekanismia sekä vahvistaa ulkorajojen valvontaa.

”Meidän tulisi hallita muuttoliikettä enenevässä määrin pakolaisleireiltä tehtävillä suorilla uudelleensijoituksilla. Tämä lieventäisi painetta EU:n ulkorajoilla ja vähentäisi salakuljetusta”, Sipilä sanoi.

Puheessaan Sipilä korosti myös ”aikaansaamisen tärkeyttä” ja vetosi ”nykyistä yhtenäisemmän EU:n puolesta”.

”Tärkeimmät kulmakivet, jotka määrittävät Suomen suhtautumista EU:n sekä rahaliiton kehittämiseen, ovat tehtyjen sopimusten kunnioittaminen ja tehokas toimeenpano. Tuemme vahvasti sellaista EU:ta, jonka uskottavuus perustuu konkreettisiin toimiin”, Sipilä sanoi.

Puheessa Sipilä kertoi Suomen painopisteistä heinäkuussa alkavalla puheenjohtajuuskaudella. Näitä ovat EU:n monivuotinen budjetti, jossa Suomen kanta on, että ”kokonaistason tulisi olla mahdollisimman lähellä sen nykyistä suhteellista osuutta”.

Yksi painopiste on turvallisuus- ja puolustusyhteistyö, jonka osalta Sipilä kiiti Euroopan puolustusrahaston perustamista ja pysyvää rakenteellista yhteistyötä sekä työtä hybridiuhkien torjunnasta. Hän toivotti tervetulleeksi lisää EU-maita mukaan Helsingissä toimivaan Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukseen.

Suomen painopisteenä on myös sisämarkkinoiden kehittäminen, joiden osalta Sipilä toivoi, että käsittelyssä olevat ehdotukset sisämarkkinoiden kehittämiseksi hyväksytään.

Kauppapolitiikka on myös Suomen agendalla. Sipilä kertoi olevansa tyytyväinen EU:n viime aikaisiin kauppasopimuksiin.

”On sitä vastoin hyvin vahingollista, jos suuret toimijat aikovat edelleen pystyttää kauppamuureja.”

Lopuksi Sipilä nosti esille ilmastonmuutoksen.

”Emme voi kääntää selkäämme tieteelle.”

Sipilä nosti esille Suomen ehdotuksen päästökauppajärjestelmän kehittämiseksi: päästökauppajärjestelmään tulisi sisällyttää uusia aloja, kuten esimerkiksi rakennusten lämmitys ja jäähdytys.

Puheessaan Sipilä kehui myös hallituksensa saavutuksia, joista hän mainitsee julkisen talouden kohentuminen tekemällä ”kivuliaita leikkauksia” ja viittaa kilpailukykysopimukseen.

Lisäksi Sipilä sanoi hallituksen ansioiksi eläkeuudistuksen ja sote-uudistuksen, vaikkakin eläkeuudistuksesta sopivat työmarkkinajärjestöt jo ennen nykyistä hallituskautta ja sote-uudistus ei ole vielä loppuun asti päätetty.