Työttömien Keskusjärjestö ry ei kannata työttömien aktiivimallia. Järjestö on antanut aiheesta lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle.

Järjestön edunvalvontatyöryhmän puheenjohtajan Eija Tuohimaan mukaan epäonnistuminen aktiivisuudessa toisi 60 päivän karenssin ja johtaisi ihmiset 2 kuukauden rahattomuuteen.

–Aivan pöyristyttävän julmaa ajattelua, hän kommentoi

Tuohimaa huomauttaa, että aktiivimallin minimiehto eli viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa 65 päivän aikana, on lyhyt.

–Silloin kun kyseessä on elämänhallintaan liittyvät haasteet, sosiaalisia ongelmia, koulutuksen puutetta, sairaus- tai vamma, tai pitkä tauko työelämästä, tarvitaan mahdollisuus säännöllisten pitkäkestoisten toimenpiteiden järjestämiseen, jota aktiivimallin minimiehdon täyttäminen ei mahdollistaisi. Työttömiä ei pidä missään nimessä rangaista, vaan kannustaa, Tuohimaa sanoo.

Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja, kansanedustaja Satu Taavitsaisen (sd.) mukaan esityksen vaikutukset osuvat jo valmiiksi erittäin vähävaraisten työttömien toimeentuloon. Hän muistuttuaa, että Euroopan Unionin sosiaalisten oikeuksien komitea on jo nuhdellut Suomea liian alhaisesta toimeentulosta ja nyt tällä esityksellä siitä leikattaisiin.

-Kaikille työttömille ei ole tarjolla työpaikkoja, eikä palveluita, joten tosiasiallisesti työttömien perusturvaa leikataan tällä esityksellä. Suurin osa työttömistä tulee kokemaan mallin epäoikeudenmukaisena, Taavitsainen sanoo.

Järjestö ehdottaa aktiivimallin kehittämistä siten, että aktiivisuudesta palkittaisiin rangaistuksen sijaan.

-Sellainen esitys, jossa aktiivisuudesta palkittaisiin, olisi perusteltavissa. Esimerkiksi saamalla väliaikaisen korotuksen työttömyysturvaan, jos onnistuu saamaan lyhyen määräaikaisen tai osa-aikaisen työpaikan tai osallistumalla työllisyyspalveluihin, Tuohimaa kommentoi.

Taavitsainen korostaa ihmisten tasapuolista kohtelua eri puolella Suomea.

–Aktiivimalli on kiva sana mutta on vailla sisältöä. Se asettaa työnhakijat keskenään eriarvoiseen asemaan riippuen hakijan asuinpaikasta ja ammattialasta. Mallin heikkous on, ettei se huomioi tarjolla olevien työpaikkojen määrää eri puolilla Suomea ja työllisyyspalveluiden puutetta, hän huomauttaa.

Taavitsainen ja Tuohimaa toteavat yhdessä, että jos työpaikkoja ei vain ole, ei työttömyyspäivärahan leikkaaminen edistä työttömän työllisyyttä aktiivisuudesta tai omasta työllistymishalusta huolimatta.

OECD totesi marraskuussa raportissaan, että työttömyys etuuksien tasoa ei ole Suomessa mahdollista madaltaa selvästi nykyisestä, joten etuuksien saajia tulisi kannustaa työntekoon esimerkiksi tiukentamalla työnhakuun liittyviä velvoitteita.

Halllituspuolueet sopivat huhtikuun puoliväliriihessä, että jatkossa työttömiltä edellytetään 12 työhakemuksen kirjoittamista kolmessa kuukaudessa, eli käytännössä yhden hakemuksen lähettämistä viikossa.

Lue lisää:

Arvio hallituksen aktiivimallista: ”Loihtii 100 000 työtöntä yhdessä yössä”

”Suomessa työttömien sanktiot ovat kohtuuttoman kovia” – SAK: Lopetetaan aktiivimalli

Työttömät pakkohaastatteluun 3 kk välein: Valvonta ja sanktiot lisääntyvät – päätöksiä karensseista ei ulkoisteta