Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) eriarvoistumisen pysäyttämiseksi perustaman työryhmän puheenjohtajan, professori Juho Saaren mukaan suurimmat huolet eriarvoistumisessa ovat asumisen hinta, velkaantuminen ja nuorten syrjäytyminen.

–Ihmiset ovat huolissaan omasta velkaantumisestaan. Nuorista kaikille ei löydy peruskoulun jälkeistä harjoittelu-, opiskelu- tai työpaikkaa, ja he jäävät sivuun, Saari sanoo Uudelle Suomelle.

Tampereen yliopistossa sosiaali- ja terveyspolitiikan professorina toimivan Saaren mukaan Suomessa näkyy eriarvoistumisen polarisoitumista.

–Jos vielä työttömyyden lisäksi on terveysongelmia, masennusta, elämänhallinnan ongelmia, päihdeongelmia, tilanne pahenee, hän sanoo.

Oppositiopuolueiden edustajat ovat toistuvasti arvostelleet hallituksen eläkeläisiin, opiskelijoihin, opetukseen ja työttömyysturvaan liittyviä uudistuksia eriarvoistaviksi.

Eikö ole ristiriitaista, että hallitus tekee eriarvoistavia leikkauspäätöksiä, ja sen jälkeen asettaa työryhmän estämään eriarvoistumista?

–Tässä on kysymys kahdesta eri asiasta. Meidän julkinen talous on alijäämäinen ja tarvittiin taloudellista kestävyyttä lisääviä toimenpiteitä. Toisaalta täytyy pitää huolta, että ihmiset kokisivat, että järjestelmä on tasa-arvoinen ja reilu, jolloin huomio kohdentuu hyvinvointivaltion ja yhteiskunnan sosiaaliseen perustaan, Saari vastaa.

Kuinka iso osa eriarvoistumisesta on Sipilän hallituksen aikaansaannosta?

–Suurimmat syyt ovat olleen hallituksen toimintaympäristössä: on työ-, asumis- ja alue- sekä perherakenteiden muutoksia, Saari vastaa.

Eriarvoistumistyöryhmä pyrkii uudistamaan sosiaalipoliittista ja koulutuspoliittista järjestelmää niin, että se tukee aktiivisesti ihmisten pärjäämistä yhteiskunnassa.

–Sen taustalla on vahva käsitys siitä, että suomalaiset kokevat nykyisen yhteiskunnan eriarvoiseksi ja epäreiluksi, Saari sanoo.

Mitä nyt perustettu työryhmä voi tehdä eriarvoistumisen vähentämiseksi?

–Se pilkkoo tehtävänantonsa mukaisesti ongelman pienempiin osasiin ja tekee hallinnollisesti mahdolliset toimeenpanoehdotukset kullekin alueelle, mitä pitäisi tehdä. Käytännössä katsotaan varhaiskasvatuksen ja peruskoulujärjestelmän läpi sekä koulupudokkaista vastaavien järjestelmien läpi, työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen elämänkaaren eri vaiheissa, asumiseen, ylivelkaantumiseen ja maahanmuuttoon liittyvät kysymykset. Sen lisäksi se katsoo hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, poliittista osallistumista, sosiaalityön rakenteita sekä tutkimusjärjestelmän uudistamista, Saari vastaa.

–Lisäksi sinne tulee yleisempi filosofisempi osuus, jossa pohditaan ehkäisevien toimenpiteiden ja hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien toimenpiteiden mahdollisuuksia, hän toteaa.

Oppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kommentoi sunnuntaina Sipilän päätöstä perustaa työryhmä pohtimaan eriarvoisuuden pysäyttämistä.

– Ennen kuin työryhmä aloittaa, voin antaa pääministeri Juha Sipilälle ilmaisen vinkin: yksi suurimmista syistä kasvavalle eriarvoistumiselle löytyy Sipilän omasta hallitusohjelmasta, Rinne totesi.

Lue lisää aiheesta: ”Kannattaa lukea hallitusohjelma läpi ajatuksella” – Antti Rinne kuittaa Juha Sipilälle MTV-kolumnissaan