Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukon toiminnanjohtajan Maria Löfgrenin mukaan sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ei ole ainoa ministeriö, jossa virkamiehet valmistelevat lakeja voimakkaasti kuormittuneina. Juko on virkamiesten edustaja työmarkkinoilla.

Helsingin Sanomat julkaisi torstaina artikkelin sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehien kokemasta ylikuormituksesta. LUE LISÄÄ: HS: Raju avautuminen ministeriön sisältä – johto ja lainvalmistelu ”täysin hukassa”

Löfgren nostaa esiin STM:n lisäksi myös Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) virkamiesten kuormituksen. Taustalla ovat Löfgrenin mukaan etenkin päätökset, jotka ovat olleet ristiriidassa Suomen perustuslain ja kansainvälisten sopimusten kanssa.

”Tällä hallituskaudella erityisesti STM ja TEM ovat ministeriöitä, joissa on jouduttu toimeenpanemaan sellaisia poliittisia päätöksiä, joita ei ole välttämättä mahdollista tuosta noin vain toimeenpanna”, Löfgren sanoo.

Viime aikoina esimerkiksi irtisanomislaki ja soteen liittyvä valinnanvapauslaki ovat olleet törmäyskurssilla perustuslain kanssa. Moni virkamies on joutunut Löfgrenin mukaan venymään äärimmilleen hankalien ja joissain tapauksissa lähes mahdottomien vaatimusten vuoksi.

”Aikataulut ovat olleet hervottoman tiukkoja”, hän jatkaa.

Kaikkia ylitöitä ei kirjata

Helsingin Sanomien artikkelin mukaan STM:n virkamiehet tekevät "viikkotolkulla" ylitöitä. Ylitöitä kertyy Löfgrenin mukaan paljon myös TEMissä.

”TEMissäkään ei ole hirveän suuret henkilöresurssit tämän työlainsäädännön valmistelupuolella”, Löfgren sanoo.

Löfgrenin mukaan myös ministeriöiden työkulttuuri aiheuttaa ongelmia. Osa ylitöistä jää piiloon, koska virkamiehet tekevät työtä omalla ajallaan eivätkä aina ilmoita ylitöistään.

”Virkamiehet ovat hirveän sitoutuneita työhönsä ja tekevät sitä myös omalla ajallaan. On virallista ylityötä ja harmaata ylityötä, jota tehdään olosuhteiden pakosta vaikka vuorokauden aika olisi mikä hyvänsä. Aina tehty työ ei näy virallisissa ylityömäärissä”, Löfgren sanoo.

Kuormitus kasvanut

Ministeriöiden ylikuormitus on Löfgrenin mielestä lisääntynyt pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituskauden aikana.

”Näkemykseni on, että kiireellisyys ja asioiden vaikeuskerroin suhteessa siihen, mikä poliittinen päätös on laillisesti mahdollista toimeenpanna, on lisääntynyt tällä hallituskaudella”, Löfgren sanoo.

Löfgren korostaa, että kyseessä on hänen henkilökohtainen näkemyksensä.

Hän kertoo joutuneensa monesti pohtimaan, ymmärtääkö vallassa oleva poliittinen johto resurssien rajallisuuden ja sen, miten jatkuva kuormittuminen vaikuttaa ihmisten jaksamiseen.

”Kuinka pitkälle voidaan olettaa ihmisten venyvän?” Löfgren kysyy.

Ratkaisu on ”simppeli”

Ministeriöiden ylikuormitus on Löfgrenin mukaan ratkaistavissa.

”Viime kädessä on kyse siitä, kuinka paljon virkamiehiä niitä tehtäviä on ministeriöissä tekemässä”, Löfgren sanoo.

Hänen mukaansa paljon voidaan saada aikaiseksi myös töiden organisoimisella ja sillä, että virkamiehille annetaan mahdollisuus palautumiseen.

”Ei kai kukaan ole tuottavimmillaan, kun joutuu ympäri vuorokauden ajattelemaan vaikeita juridisia kysymyksiä”, Löfgren sanoo.

Löfgren muistuttaa, että aina työn organisointi ei riitä, vaan tarvitaan lisää käsipareja tekemään töitä.