Suomen tulee hakea Natoon, katsoo eduskunnan ulkoasiainvaliokunta. Valiokunnan mietintö Natoon liittyvästä ajankohtaisselonteosta on valmistunut.