Perussuomalaiset vaatii korjaamaan ampuma-aselakiin jääneet epäkohdat. Hallituksen lakiesitys lähti lausuntokierrokselle viikko sitten.

Perussuomalaiset toteaa kritisoineensa esitystä pitkin matkaa EU:sta lähtien. Hallituksen luonnokseen jäi puolueen mielestä tarpeettomia tiukennuksia, joita edes EU:n ampuma-asedirektiivi ei edellytä. Lakimuutoksessa on kyse juuri EU-direktiivin kansallisesta täytäntöönpanosta.

Perussuomalaisten mielestä EU-direktiivi on merkittävä heikennys nykytilaan. Halla-ahon mukaan sen vaikutukset kohdistuvat ”laillisten aseiden omistajiin, eivät terrorismin ja rikollisuuden todellisiin syihin”. Perussuomalaisten mielestä direktiiviä tulee tulkita pienimmän haitan periaatteella, eikä puolue hyväksy tiukennuksia, jotka eivät suoraan seuraa direktiivistä.

Perussuomalaisten mielestä aselain uudistamisen tulee paitsi turvata nykyisten luvanhaltijoiden oikeudet myös mahdollistaa urheiluammunnan, reserviläistoiminnan, metsästyksen ja asekeräilyn edellytykset tulevaisuudessa.

– Aselainsäädäntö ei saa perustua ideologiseen asevastaisuuteen tai virheellisiin mielikuviin.

EU-direktiivi sallii Suomelle kansallisen poikkeaman reserviläisten isolla lippaalla varustettuihin itselataaviin kertatuliaseisiin eli käytännössä reserviläiskivääreihin, joista reserviläisjärjestöissä on oltu huolissaan. Lue lisää: Hämmennys reservijärjestöissä: Miksi Suomi ei käytä koko asepoikkeustaan? – ”Pitääkö ne tuhota”

Lue myös: Asepoikkeus kattaa sittenkin kaikki 900 000 reserviläistä - Ministeri vastaa hämmennykseen

Hallituksen esityksessä reserviläiskivääri siirtyy luvanvaraisten aseiden kategoriasta kiellettyihin aseisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa suurempien lippaiden kieltämistä, josta voidaan poiketa urheiluammuntaperusteella sekä yksittäistapauksissa maanpuolustukseen liittyvistä syistä.

Perussuomalaisten mielestä esitys linjaa reserviläiskivääreistä tarpeettoman tiukasti. Hallitus aikoo siirtää kielletyt aseen ja lippaan yhdistelmät ”erityisen vaarallisten ampuma-aseiden” kategoriaan.

– Direktiivi ei tällaista edellytä, eikä ole asiallisesti mielekästä rinnastaa lipasta esimerkiksi tykkeihin, kranaatinheittimiin ja sarjatuliaseisiin. Muutos on omiaan lisäämään byrokratiaa ja kustannuksia mm. siksi, että luvat erityisen vaarallisiin ampuma-aseisiin myöntää Poliisihallitus eikä poliisilaitos, Halla-aho sanoo tiedotteessa.

Puolueen mielestä EU-direktiivin asettamat edellytykset urheiluperusteisen luvan myöntämiselle vastaavat pitkälti sitä, mikä jo nyt on vallitseva käytäntö Suomessa reserviläiskivääreissä. Luvan voi pääsääntöisesti saada vain harrastamalla lajia, jossa vastaavaa asetta käytetään, esimerkiksi practical-ammuntaa tai sovellettua reserviläisammuntaa. Hallitus edellyttää nyt vähintään kahden vuoden harrastustoimintaa, kun EU-direktiivissä riittää vuosi. Liian pitkä odotusaika nostaa perussuomalaisten mielestä harrastuskynnyksen korkeaksi. Esitys ei myöskään salli ampumaseurojen hakea yhteisölupaa reserviläiskivääreihin.

– Herää kysymys, millä aseella harrastajan on tarkoitus harjoitella kahden vuoden ajan ennen kuin hän voi hakea lupaa omaan aseeseen. 45 §:n mukaan harjoittelun on tapahduttava ”ampuma-asetyypillä, johon lupaa haetaan”. Tämä on mahdotonta, jos ampumaseuroilla ei ole mahdollisuutta pitää hallussaan samantyyppisiä ampuma-aseita.

Hallituksen esitys edellyttää reserviläiskiväärin haltijoilta selvitystä luvan jatkoedellytyksistä viiden vuoden välein. Halla-ahon mukaan EU-direktiivi ei edellytä tällaista ajoittaistarkastelua, minkä voidaan katsoa tosiasiassa nakertavan omaisuudensuojaa ja oikeusvarmuutta. Halla-aho ihmettelee lisäksi epäselvyyttä, saako erityisen vaarallisena luvitettua asetta lainata henkilölle, jolla on vain normilupa, jos siitä poistaa ison lippaan.

Aselakia uudistettaessa olisi perussuomalaisten mielestä myös syytä luopua ”taskuaseen” erityisrajoituksista. Halla-ahon mukaan ”mielivaltainen kokorajoitus” ei lisää turvallisuutta, koska kaikki yhden käden aseet ovat käytännössä helposti kätkettäviä.

– Samoin tulisi luopua keräilyaseille asetettavasta ampumakiellosta, joka ei palvele mitään tarkoitusta.

Perussuomalaiset löytää esityksestä myös ristiriidan, jonka mukaan patruunoita saa valmistaa omaan käyttöön patruunoiden hallussapitoluvalla, mutta samaan aikaan patruunoita saa valmistaa vain aseeseen, jonka hallussapitolupa valmistajalla on. Tämä johtaisi Halla-ahon mielestä siihen, että esimerkiksi laillisesti lainassa olevaan aseeseen ei saisi valmistaa patruunoita, ellei valmistajalla ole lupaa kaliiperiltaan vastaavaan aseeseen.

–Vielä suurempi ongelma on, että tällaisen rajoituksen valvonta edellyttäisi latauslaitteiden ja -komponenttien saattamista luvanvaraiseksi. Tämä puolestaan aiheuttaisi ongelmia laitteiden ja komponenttien myyjille.