Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) nosti Reserviläisliiton huomionosoitusten luovutustilaisuudessa itsenäisyyspäivänä esiin ajatuksen maakunnallisista maanpuolustuskeskuksista.

Hänen mukaansa muutaman vuoden takaisessa puolustusvoimauudistuksessa suljettiin säästösyistä useita varuskuntia ja moni maakunta jäi ilman varuskuntaa, mikä vaikeutti paikoitellen vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja –koulutusta. Uudistuksella tavoitellut kiinteistösäästöt jäivät Niinistön mukaan myös olemattomiksi.

Niinistö esittää maanpuolustusjärjestöjen toimintaedellytyksien turvaamista maanpuolustuskeskuksilla, jonka suuntaisia ajatuksia myös Reserviläisliitto on viimeksi tuoreessa vaaliohjelmassaan esittänyt.

”Olen yhtäältä puuttunut Senaatin rahastukseen, mutta toisaalta esittämässä maanpuolustustiloja – varuskunnallisia toimipisteitä tai pikemminkin maanpuolustuskeskuksia – kaikkiin maakuntiin. Miksi esimerkiksi Pohjanmaalla olevat maanpuolustajat ovat eriarvoisessa asemassa kuin Kymenlaaksossa”, Niinistö pohti.

Ministeri Niinistö näkee maanpuolustuskeskuksilla monia mahdollisuuksia.

”Se voisi toimia maakuntakomppanian harjoittelu- ja varastointitilana. Niin ikään alueelliset kertausharjoitukset – etenkin tehtäväkohtaiset – olisi mahdollista järjestää vakioidussa paikassa. Tarvehan lisääntyy Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisen koulutuksen siirtyessä reilun vuoden päästä puolustusvoimille. Ja jos jatkan ajattelua ääneen, maakunnalliset reserviläisjärjestöt saisivat toimintansa paljolti yhden katon alle.