Euroopassa järjestetään ensi kesäkuussa eurovaalit ja muodostetaan uusi komissio. Sen työohjelmaa valmistellaan jo hyvissä ajoin. Turun Eurooppa-foorumissa