Keskusta on valmis aloittamaan hallitusneuvottelut kutsun saadessaan, puolue on kertonut hallitustunnustelija Antti Rinteelle (sd).

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä kertoo, että enemmistö keskustan puolue-elinten jäsenistä kannattaa sdp:n vetämiin hallitusneuvotteluihin lähtemistä. Ehtona on keskustan kynnyskysymysten toteutuminen.

Sipilän Twitter-ilmoitus on esitetyn ehdon vuoksi hivenen monitulkintainen, ei selkeä kyllä-vastaus.

"Keskusta[n] kyselyssä puoluevaltuuston, puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän jäsenistä 80 % kannatti hallitusneuvotteluihin lähtemistä sillä edellytyksellä, että Keskustan kynnyskysymykset toteutuvat. 20 % vastusti lähtemistä hallitusneuvotteluihin. Olen informoitunut Antti Rinteen", Sipilä tviittaa.

Tiedotteessaan keskusta toteaa selvemmin kunnioittavansa puolue-elimille tehdyn kyselyn tulosta eli myöntävää vastausta.

”Kyselyn tulosta kunnioitetaan, näin ollen hallitustunnustelija Rinteelle on ilmoitettu, että tarvittaessa Keskusta on valmis aloittamaan hallitusneuvottelut”, puolue kertoo.

Koska hallitustunnustelija Antti Rinne erikseen vetosi keskustan neuvotteluihin lähtemisen puolesta, näyttää selvältä, että hallitus rakentaa sdp:n ja keskustan muodostaman kaksikon varaan.

LUE MYÖS: Näkökulma: Nyt tulee lähtö Petteri Orpolle – joutuu kujanjuoksuun Jussi Halla-ahon varjoon

Keskustan kynnyskysymykset ovat seuraavat:

1. Hyvän talous- ja työllisyyskehityksen jatkaminen siten, että sitoudutaan 75 %:n työllisyysasteeseen ja siihen, että julkinen talous (ml. kuntatalous) on tasapainossa vuonna 2023

2. Yrittäjien ja yritysten verotusta ei saa kiristää. Teollisuuden toimintaedellytyksiä ei saa heikentää.

3. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut turvataan 18 maakunnan pohjalta. Uudistuksessa maakunnista tehdään monialaisia.

4. Toteutetaan perhepaketti, jonka osana perhevapaauudistus. Uudistuksen on oltava perheille parannus nykyiseen järjestelmään.

5. Vanhustenhoidon epäkohtiin puututaan muun muassa tiukemmalla lainsäädännöllä ja riittävillä resursseilla, eikä Keskusta hyväksy valtionosuuksien leikkauksia, joilla vaarannetaan kuntien peruspalveluita kuten sivistystoimi, varhaiskasvatus ja vanhushoiva.

6. Edellytämme korotuksia pienimpiin eläkkeisiin ja parannuksia köyhimpien lapsiperheiden asemaan ja perusturvaindeksijäädytys on purettava hallituksen päätöksen mukaisesti.

7. Ammatillisen koulutuksen rahoitus ja saavutettavuus on turvattava, panostettava oppisopimuskoulutukseen ja säilytettävä alueellisesti kattava korkeakouluverkosto.

8. Maatalouden kannattavuutta on parannettava. Maa- ja metsätaloutta ei saa kuormittaa uusilla kustannuksilla.

9. Sitoudutaan Keskustan johdolla tehtyyn kahdeksan puolueen ilmasto-ohjelmaan ja turvataan puunkäytön maltillinen lisääminen sekä kestävä metsien käyttö.

10. Kaikkien päätösten täytyy tukea alueiden elinvoimaa ja voimavaroja sekä tukea koko Suomen yhteyksiä ja hyvinvointia.