Hallitus on tehnyt irtisanomislakikiistassa esityksen palkansaajajärjestöille. Pääministeri Juha Sipilä (kesk) ilmoittaa, että hallitus on sorvannut nelikohtaisen ratkaisuehdotuksen palkansaajajärjestöille.

”He ovat luvanneet huomisessa kokoontumisessaan vastata näihin ehdotuksiin”, Sipilä sanoi tänään Kesärannassa.

Sipilän mukaan viime päivinä hallitus on käynyt lukuisia keskusteluja liittojen kanssa. Näistä keskusteluista on tullut Sipilän mukaan kaksi viestiä, joista ensimmäinen on se, että yrityksen koolla on merkitystä, kun asioista arvioidaan.

”Toinen keskeinen viesti on ollut se, että tämä aktiivimalli hiertää”, Sipilä sanoi.

Ennen hallituksen tiedotustilaisuutta palkansaajakeskusjärjestöjen edustajat olivat Kesärannassa keskustelemassa hallituksen kanssa.

Työministeri Jari Lindström (sin) esitteli hallituksen nelikohtaisen ehdotuksen, joka on tässä:

1. Työsopimuslain muuttaminen

Muutetaan työsopimuslain 7 luvun 2 §:ää seuraavalla tavalla:

”Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään. Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on kokonaisarvioinnissa otettava huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä sekä työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan.”

Lue lisää työsopimuslain muuttamisesta: Uusi irtisanomislaki: Sipilän hallitus poisti kokonaan henkilörajan – ”Tästä puuttuu nyt se 10”

2. Työttömyysturvalaissa säädettyä työsuhteen päättymisen perusteella asetettavaa korvauksetonta määräaikaa eli niin sanottua karenssia lyhennetään nykyisestä 90 päivästä 60 päivään tilanteissa, joissa työnantaja on päättänyt työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä. Kevennys koskee kaiken kokoisissa yrityksissä työskenteleviä työntekijöitä.

3. Käynnistetään kolmikantainen valmistelu tavoista osoittaa aktiivimallin edellyttämä aktiivisuus. Määräaika tälle työlle on 28.2.2019.

4. Kolmikannassa jatketaan omaehtoisen työnhaun mallin valmistelua työttömyysturvan vastikkeellisuuden toteuttamiseksi siirryttäessä maakuntamalliin. Määräaika tälle työlle on 28.2.2019.

LUE MYÖS: Talousnobelisti tyrmää ”itsekkään” ay-liikkeen Ylellä: Pakotettava hyväksymään työehtojen heikennykset

Kaikki US:n uutiset irtisanomislaista täällä!