EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen (kok) on saanut komissiolta rajoituksia siirtymisessä seuraavaan tehtäväänsä Sitran yliasiamieheksi. Katainen aloittaa Sitran johdossa ensi vuoden tammikuussa, ja hän kertoo jatkavansa komissiossa siihen asti, että uusi komissio aloittaa tehtävänsä.

Komission eettisen komitean mielipidettä seuranneen päätöksen mukaan Kataisen siirtyminen Sitraan heti komissaarikauden jälkeen on yhteneväinen entisiä komissaareja koskevien eettisten sääntöjen kanssa. Katainen voi siis ottaa tehtävän vastaan, mutta tietyin rajoituksin. LUE SEURAAVAKSI:

Ensinnäkin Kataisen on noudatettava komissiossa kautensa loppuaikana käsiteltävien asioiden osalta salassapitoa ja luottamuksellisuutta kaikissa tilanteissa.

Siirtyessään Sitraan Katainen ei saa komission päätöksen mukaan lobata komission jäseniä tai heidän henkilökuntaansa komissaarisalkkuaan koskevista asioista kahteen vuoteen sen jälkeen, kun hän on luopunut komissaarin tehtävästä. Kataisen vastuualueita komissaarina ovat työllisyys, kasvu ja EU:n investointiohjelma. LUE SEURAAVAKSI:

Katainen ei saa myöskään kahteen vuoteen lobata Euroopan investointipankkia, Euroopan investointirahastoa tai Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkia investointipäätöksiin liittyvissä asioissa.

”Lobbauksen esto ei vakuta mahdollisuuteen osallistua julkisiin tapahtumiin edellä mainittujen organisaatioiden edustajien kanssa tai keskustella julkisesti saatavilla olevista tiedoista”, komission päätöksessä tarkennetaan.

Sitrassa Katainen ei saa hyödyntää komissaarin virassa saamiaan sisäisiä tietoja missään Sitran investointipäätöksissä, mukaan lukien divestoinneissa. Hän ei saa myöskään hyödyntää tai ilmaista komissaarina virkasalaisuuden piirissä saamiaan tietoja.

Komission tiedotteessa todetaan myös, että komission puheenjohtaja Jean-Clauden Juncker on ryhtynyt toimiin Jyrki Kataisen tehtävien riippumattoman hoidon varmistamiseksi.

Suomen entinen pääministeri Katainen valittiin Sitran johtoon syyskuun lopussa.

LUE SEURAAVAKSI: