Laajan tutkimuksen mukaan suurin osa kevään 2011 eduskuntavaaleissa perussuomalaisia äänestäneistä oli aiemmin äänestänyt muita puolueita. Perussuomalaisten ”jytky” eli 15 prosenttiyksikön kannatusnousu perustui enimmäkseen muilta puolueilta ja erityisesti SDP:ltä, keskustalta ja kokoomukselta voitettuihin ääniin.

Kun vertailtiin vuosien 2007 ja 2011 eduskuntavaaleja, perussuomalaisten viime vaalien äänestäjistä noin kaksi kolmesta oli muista puolueista siirtyneitä, noin joka viides äänestäjäksi herännyt ja noin 10–15 prosenttia puolueen vanhoja äänestäjiä.

Vaaleissa oli yllättävää se, että vastoin aiempia vaaleja äänestäjät painottivat nyt puoluetta ehdokkaan kustannuksella. Ehdokaspainotteinen trendi katkesi vuoden 2011 vaaleissa, kun 56 prosenttia äänestäneistä piti puoluetta tärkeämpänä äänestyspäätökselleen kuin ehdokasta. Muutosta selitti tutkimuksen mukaan perussuomalaisten vahva puoluepainotus, sillä heistä 67 prosenttia piti puoluetta tärkeämpänä kuin ehdokasta.