Saamelaiskäräjät on päätynyt aiempaa suuremmalla enemmistöllä kannattamaan hallituksen lakiesitystä saamelaiskäräjälain muuttamisesta. Käänne,