Käännetty arvonlisävero ei pk-yrityksien ensivaikutelmien mukaan ole torjunut harmaata taloutta. Suomen Yrittäjien tekemässä barometrissä käännetyn arvonlisäverotuksen piirissä olevista pk-yrityksistä suuri enemmistö suhtautuu epäilevästi järjestelmän tehoon torjua harmaata taloutta. - Näyttää siltä, että näin ensivaiheessa käännetty arvonlisävero on tarkoittanut lähinnä vain lisätyötä sen piirissä oleville yrityksille. Rakennusyrityksistä 59 prosenttia katsoo, ettei muutos ole vähentänyt harmaata taloutta, toteaa ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä.