Yksityisessä päiväkotiketju Ankkalammessa havaittiin vakavia puutteita. Ongelmien paljastuttua pormestari Jan Vapaavuori (kok) käynnisti selvityksen Helsingin yksityisten palveluntuottajien sekä kaupungin omien varhaiskasvatustilojen lupatilanteen kartoittamiseksi.

Helsingin kaupunginkanslian tiedotteen mukaan selvityksen aikana on paljastunut, että kaupungissa toimii useita yksityisiä sekä kaupungin omia päiväkoteja, joissa tiloihin liittyvät luvat ovat puutteelliset.

”Tästä syystä myös selvitystyö on osoittautunut paljon luultua haastavammaksi. Työ kaikkien puutteellisten tilojen paikallistamiseksi jatkuu edelleen.”

Kaupunki arvioi voivansa tiedottaa selvityksen tuloksista tarkemmin 4. maaliskuuta alkavalla viikolla.

”Luvaton tila ei automaattisesti tarkoita, että tila olisi päiväkotitoimintaan sopimaton tai että siitä aiheutuisi siellä oleville turvallisuusuhkaa.”

Kaupunginkanslian mukaan osassa kohteista ei ole haettu rakennuslupaa lainkaan, osassa sitä on haettu puutteellisesti ja joissain tapauksissa määräaikainen lupa on rauennut.

”Osassa kohteista rakennuslupa on taas myönnetty, mutta päiväkodit on otettu käyttöön ilman, että rakennusluvan määräyksiä on kaikilta osin noudatettu.”

Välitön päiväkodin sulkemisuhka on tällä hetkellä kahdessa päiväkodissa, yksityisen palvelutarjoaja Ankkalammen Pursimiehenkatu 12:ssa ja Koulumestarintie 15:ssä sijaitsevissa yksiköissä.

”Tilanteen perusteellisen kokonaiskartoituksen lisäksi olen perustanut kaupungille erillisen task force –ryhmän, jonka tehtävänä on hallita mahdollisista pikaisista tilojen sulkemisista johtuvaa akuuttia tilannetta”, pormestari Jan Vapaavuori kertoi.

Kaupunki tekee myös tutkintapyynnön kaikista tapauksista, joissa lain mukaiset teonkuvaukset täyttyvät.

”Suhtaudumme erittäin vakavasti esille nousseisiin puutteisiin. Kokonaisuus selvitetään perinpohjaisesti ja kaikki vaadittavat toimenpiteet tehdään prosessien puutteiden kuntoon saattamiseksi. Haluan myös omalta osaltani esittää kaupungin puolesta nöyrimmät pahoittelut niille perheille, jotka joutuvat tilanteen johdosta hankalaan tilanteeseen”, pormestari Vapaavuori jatkoi.

Helsingin kaupunki tiedotti 18. tammikuuta, että Helsingin Lauttasaaressa Vattuniemenkadulla viime elokuusta toiminut Ankkalammen päiväkoti suljetaan.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto oli evännyt päiväkodilta tilapäisen rakennusluvan, koska sen paloturvallisuusratkaisut eivät täytä vaatimuksia.

Helsingin kaupungin yksityisen varhaiskasvatuksen aluepäällikön Eeva Tiihosen mukaan seitsemästä muustakin helsinkiläisestä Ankkalammen päiväkodista puuttuivat rakennusluvat.

Lue myös:

Luvattomille päiväkodeille yli 90 000 €:n tuet verorahoista – Kokoomustaustaisen johtajan yhtiöstä ilmoitus poliisille

”Jääkaapissa saattaa olla välipalaksi kaksi jugurttia kahdellekymmenelle lapselle” – JHL varoittaa yksityisten päiväkotien tilanteesta

”Pahimmillaan henkilökunnan on vaikea huolehtia, että lapsilla on riittävästi ruokaa ja kuivat vaipat” – Lakialoite kieltäisi voitontavoittelun päiväkodeissa